Fortsätt till innehållet

Personalen får nya sätt att ge respons – Karleby stad utvecklar arbetstagarupplevelsen

Karleby stad startar ett projekt för att utveckla arbetstagarupplevelsen och interna tjänster. Projektets pilotstadie genomförs under början av året. Målet är att stärka välbefinnandet i arbetet, öka smidigheten i samarbetet över organisationsgränserna och erbjuda personalen bättre interna tjänster inom arbetsgemenskapen. Genom att stärka arbetstagarens positiva upplevelser förbättras också kommuninvånarnas kundupplevelser och skapas verktyg för utveckling som utgår från människornas behov.

I februari tar man också i bruk en ny intern säkerhetsanmälan. Stadens anställda kan i fortsättningen göra en elektronisk säkerhetsanmälan om eventuellt trakasseri eller olämpligt bemötande. Det nya sättet att göra en anmälan stödjer verksamhetsmodellen Vägen till ansvarsfullt beteende i arbetet som redan används inom stadsorganisationen. Till skillnad från andra säkerhetsanmälningar kan endast arbetarskyddspersonalen och personaldirektören se dem.

”Erfarenheter av trakasserier, osakligt bemötande och till och med mobbning kommer fram som anonyma svar i de årliga arbetshälsoenkäterna enligt olika organisationers erfarenheter. Det är svårt att ingripa i situationer och deras bakomliggande orsaker i efterhand”, beskriver stadens arbetarskyddschef Tapio Hakala. ”Vi vill försäkra oss om att det är möjligt att lyfta fram även eventuella negativa erfarenheter på ett tryggt sätt. På så sätt kan vi ta itu med konkreta situationer och stödja personalen och arbetsgemenskapen att lösa problem.”