Fortsätt till innehållet

Pilotförsök för sysselsättning ger kunskap och erfarenhet i byggnadsrestaurering

Pilotförsöket för sysselsättning där man arbetar med byggnadsrestaurering startade 7.3.2022. Idén till pilotförsöket föddes när Karleby Stad och K.H. Renlunds museum inledde en bedömning av situationen hos värdefastigheter i området. Då konstaterades det att det inte är lätt att hitta kunniga personer.

Till den första gruppen inom pilotförsöket för sysselsättning har man anställt fem proffs inom bygg- och ytbehandlingsbranschen. Under pilotförsökets lopp restaurerar deltagarna stadens värdebyggnader och lär sig om byggnadsrestaurering.

Ett av målen är också att gruppen av varandra lär sig nya, kompletterande färdigheter. I det stora hela är målet för pilotförsöket att ge arbetslösa arbetssökande värdefull arbetserfarenhet och att hjälpa dem vidare mot den öppna arbetsmarknaden.

Inskolningen i tekniker som används vid byggnadsrestaurering sker i huvudsak via arbetet. För deltagarnas utbildning svarar kulturmiljöamanuens Jouni Mustonen från K.H. Renlunds museum och utbildningsplanerare Asko Muilu från Karlebynejdens institut.

– Av deltagarna väntar vi oss respekt för de framtida restaureringsobjekten och satsningar på att arbetet håller hög kvalitet. Man kan inte skynda, utan man måste ta sig tid för att säkerställa att resultatet blir bra, betonar Muilu.

Det första objektet är Konsthuset Renlund

Det första objektet för pilotförsöket för sysselsättning är Konsthuset Renlund, en helhet med två byggnader som förvaltas av Karlebynejdens institut. Skolan är byggd i jugendstil och är en välbevarad och offentlig byggnad av sällsynt slag. I den före detta skolbyggnaden ordnas många slag av hobbyverksamhet av olika aktörer.

Deltagarna i pilotförsöket för sysselsättning restaurerar några av de klassrum som institutet använder. Avsikten är att klassrummen ska återställas till originalskick men att de ändå ska vara lämpliga sig för institutets framtida verksamhet. Arbetet har inletts med att fönsterkarmar repareras och målas.

Eventuella framtida objekt är enligt planerna saltmagasinet i Rooska kvarteret. Avsikten är att reparera fönster och byggnader i museikvarteret och utföra arbeten både inomhus och utomhus. Dessutom har man kartlagt att det kunde finnas behov för reparationsarbeten inomhus och utomhus vid Lochteå hembygdsmuseum, Öja fiskemuseum, smedstugan vid Varvet, på Tankar och vid Ohtakari fiskemuseum.

Pilotförsöket för sysselsättning som genomförs under 2022 är en del av stadens behovsprövade sysselsättning och det koordineras av sysselsättningstjänster. Pilotförsöket för sysselsättning genomförs i samarbete med sysselsättningstjänster, museitjänster. Lokaliteter och Karlebynejdens institut.

Meningen är att två pilotgrupper genomförs under året och att 4–6 arbetslösa arbetssökande anställs till båda grupperna bland kommunförsökets och TE-byråns klienter. Avsikten är att den andra gruppen startar i slutet av sommaren.

Meddelandet 3.2.: Värdebyggnader renoveras i pilotförsök för sysselsättning där man arbetar med byggnadsrestaurering