Fortsätt till innehållet

Preliminära resultat om orsaken till salmonellaepidemin

Hälsoövervakningens utredning bekräftar att orsaken till magsymtomen hos personer som ätit i en restaurang i Karleby i slutet av januari är salmonella. Det uppskattas att antalet insjuknade är omkring trettio. Efter fallen 29.1 har inga nya smittor uppdagats. I restaurangen har utförts en normal städning och en effektivare städning och dessutom en omfattande desinficering genast efter att misstanken uppdagades. Verksamheten i restaurangen fortsätter som vanligt.

På basis av de preliminära resultaten misstänks det att smittkällan är en djupfryst produkt för storkök. Resultatet bekräftas efter en fortsatt undersökning, vars resultat fås inom februari. Partiaffären har avbrutit försäljningen av produkten i Finland. Mera information ges efter att resultaten av de fortsatta undersökningarna är färdiga.