Fortsätt till innehållet

Projektet Glädje och rörelse för barn

Småbarnspedagogikens projekt Glädje och rörelse för barn har uppmuntrat Karlebybarn att leka och röra på sig sedan augusti 2020. Syftet med projektet som finansieras av Regionförvaltningsverket är att öka barns funktionsförmåga och vardagsaktivitet under tiden i småbarnspedagogiken men också att inspirera barn till rörelse när de är hemma. Inom projektet arbetar en deltidsanställd.

Samtliga enheter inom småbarnspedagogiken i Karleby deltar i det riksomfattande programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Programmet har som mål att öka fysisk aktivitet bland barn och ge varje barn möjlighet att uppleva glädje i att röra på sig. Betydelsen av fysisk aktivitet för barn under skolåldern är ovärderlig; en fysiskt aktiv livsstil börjar utvecklas i den tidiga barndomen, och detta vill man stödja i Karleby. En motionsansvarig som samordnar och planerar möjligheterna till fysisk aktivitet i den egna enheten har utsetts i varje enhet inom småbarnspedagogiken.

I projektet Glädje och rörelse för barn ingår regelbundna möten mellan de motionsansvariga, de träffas endera på arbetsplatsen eller webben. Träffarna bidrar till att goda idéer sprids och att man kan planera verksamheten tillsammans. Med projektmedel har man skaffat flera redskapspaket som cirkulerar mellan enheterna. De innehåller ett mångsidigt utbud av nya redskap som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet, såsom bl.a. en lång airtrack-madrass. De nya och lite annorlunda motionsredskapen uppmuntrar barnen att röra på sig. Redskapen desinfekteras noggrant före de lämnas till följande grupp.

Inom ramen för projektet har man också ordnat rörelsebetonade tomteäventyr utomhus och projektarbetaren har hållit musikgymnastik. Särskild uppmärksamhet har fästs vid att stödja barnens delaktighet så att varje barn, såväl de allra minsta som de mer försiktiga barnen, kan njuta av rörelselekar och av att ha roligt tillsammans.

Eftersom familjen har stor betydelse för utvecklingen av barnets intresse för motion och idrott ville vi uppmuntra familjerna att röra på sig tillsammans under hösten 2020. Alla familjer fick ett motionspass med olika avgiftsfria motionstips för hela familjen. Barnet fick kryssa för i passet varje gång hen rörde på sig i minst 15 minuter. Bland alla som lämnat in motionspasset utlottades i varje enhet simhallsbiljetter för hela familjen och en hink med motionsredskap. Också ett huvudpris bestående av ett stort redskapspaket utlottades mellan samtliga enheter. Med passet ville man uppmuntra familjerna att röra på sig efter dagen i småbarnspedagogiken, och det fick mycket god respons.

För närvarande går det inte att ordna stora, gemensamma evenemang med musik och rörelse men det har inte hindrat att ordna musikevenemang vid enheterna. Barnens favoritartister Grodan Kling och Siina & Taikaradio har spelat in rörelseäventyr med musik för Karlebybarnen. Inspelningarna av dessa konserter kommer att visas i enheterna på finska och svenska under våren 2021 så att alla barn får röra på sig och leka tillsammans med barnorkestrarna.