Fortsätt till innehållet

Pulkabacken lockar på förvintern – viktig information till pulkaåkare i Roskaruka

Den rena snön och kölden lockar pulkaåkare till pulkabacken. Staden vill påminna åkare om försiktighet i backen, särskilt i Roskaruka.

Natursnöskiktet i pulkabacken är ännu ojämnt och tunt. Det finns också kala ställen eller ställen med mycket lite snö. Snö har körts till backens fot och med den jämnas de ojämnheter ut som uppkommit nära uppförsbacken, men den egentliga backen snöläggs inte. Iståndsättningen av området i Roskaruka fortsätter nästa vår.

”Vi ämnar också sätta upp skyltar i Roskaruka med anvisningar om hur det är tryggt att åka nerför backen. I och med iståndsättningen förbättras områdets belysning, parkering samt grill- och skejtplatser, konstaterar stadsträdgårdsmästare Sini Sangi. ”Det lönar sig ändå för de som åker nerför backen – och särskilt föräldrarna till de minsta pulkaåkarna – att komma ihåg att man i backen alltid åker med egen risk. Varför inte repetera grundreglerna för hur man ska bete sig i backen också med de större barnen för att allting ska gå tryggt till.”

Det är förbjudet att köra med fyrhjuling eller moped i Roskaruka.  ”Motorfordon lämnar spår i marken och kan vara verkligt farliga för skidåkare och åkare i backen”, påminner Sangi.

Staden informerar om pulkabackens användningsskick (öppen/stängd) i tjänsten liikuntapaikka.fi.