Fortsätt till innehållet

Regionförvaltningsverkets restriktioner påverkar evenemang för allmänheten och användningen av lokaler

De restriktioner som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ålägger påverkar evenemang för allmänheten och användningen av lokaler i Karleby. De nya restriktionerna gäller 23.1 – 20.2.2022. Staden beaktar dem i sin verksamhet.

Lokalitetsspecifika anvisningar uppdateras och närmare information ges i början på nästa vecka. För idrottsanläggningarna är anvisningarna redan klara.

Evenemang för allmänheten

För offentliga tillställningar inomhus begränsas antalet deltagare till 10 personer.

Restriktioner som gäller användning av lokaler

Staden följer regionförvaltningsverkets bestämmelser i lokaler som staden förvaltar. Användningen av lokaler ordnas och styrs så att risken för smitta till följd av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamhet kan undvikas.

Karleby stads idrottsanläggningar

Den allmänna anvisningen gäller alla lokaler

  • Kom bara om du är frisk.
  • Håll skyddsavstånd och kom ihåg god hygien.
  • Använd munskydd enligt rekommendationen.
  • Om du följer ditt barn till hobbyverksamheten ska du använda munskydd. Vänligen lämna barnet / vänta på barnet utanför lokalen.
  • Undvik all onödig vistelse i aulan och omklädningsrummet. Kom och gå inom den tid som reserverats för ditt pass.

Idrottstjänster betonar att alla användare bär ansvar för trygg användning av lokalerna.

Anvisningar till föreningar och till dem som hyr lokaler

Aktörer (idrottsföreningar, grupparrangörer osv) som hyr lokaler av staden är skyldiga att utarbeta en skriftlig plan över säkerhetsåtgärderna vad gäller den egna verksamheten och att iaktta regionförvaltningsverkets anvisningar. Verksamheten ska planeras så att närkontakter kan undvikas och hälsosäkerheten utökas. Den skriftliga planen måste visas upp på begäran.

Mera information i regionförvaltningsverkets meddelande: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69930279 och

på webbplatsen Vanliga frågor om coronan

Länk till regionförvaltningsverkets blankett som du om du vill kan använda till stöd för planen. 

 

Särskilda arrangemang inom idrottstjänster och i idrottsanläggningar

Ledda grupper och evenemang

Idrottstjänsters ledda grupper ordnas i enlighet med coronasäkerhetsanvisningarna. Deltagarantalet begränsas vid behov. Deltagarna informeras om eventuella ändringar.

Idrottstjänster ordnar inte evenemang, t.ex. familjeskoj som ordnas inomhus, ordnas inte tillsvidare. Den som hyr lokalerna ansvarar för hälsosäkerheten i samband med evenemang och verksamhet som ordnas av hyresgästerna med iakttagande av gällande bestämmelser.

Badcentret VesiVeijari

Antalet besökare följs upp för att hindra trängsel och begränsas vid behov. Tvåtredjedelar av skåpen i omklädningsrummen är i bruk. Besökarna iakttar begränsningen av antalet personer i basturna och bassängerna.

Idrottsanläggningar inomhus

Iaktta allmänna anvisningar och hygienbestämmelser. Undvik kontakt med andra än de som hör till din egen hobbygrupp när du vistas i idrottsanläggningar inomhus. Antalet besökare i lokalerna följs upp och begränsas vid behov. Det kan också förekomma lokalitetsspecifika särskilda arrangemang.

Gym

Iaktta allmänna anvisningar och hygienbestämmelser. Torka av utrustningen efter dig (det finns rengöringsmedel och -dukar i lokalerna). Antalet besökare i lokalerna följs upp och begränsas vid behov. Det kan också förekomma lokalitetsspecifika särskilda arrangemang.