Fortsätt till innehållet

Sätt inte upp fågelholkar utan markägarens tillstånd

Snart är våren som bäst. Fåglarnas häckning börjar när vädret blir varmare och det blir ljusare.

Många av oss vill hjälpa fåglarna genom att bygga och sätta upp fågelholkar. Det är en vacker tanke och hjälper fågelbeståndet, men man bör tänka på några grundläggande saker:

  • Att sätta upp fågelholkar hör inte till allemansrätten, utan kräver alltid tillstånd av markägaren. Om du vet att det träd du tänker sätta upp en holk i inte är ditt eget behöver du tillstånd av ägaren. Detta gäller också stadens mark och skogar.
  • Fågelholkar får aldrig fästas i träd med spikar, skruvar, järntråd, buntband eller andra spända fästen. Det är inte tillåtet att skada träd även om man har tillstånd att sätta upp en holk.
  • Holkarna ska skötas och rengöras årligen före häckningstiden. En holk som inte rengjorts kan i värsta fall vara ett bakterie- och virusnäste som orsakar att häckande fåglar insjuknar. Då får den goda avsikten motsatt effekt.
  • När holkar granskas ska också fästet granskas och då ska man se till att fästet inte skaver och orsakar skada på trädet.
  • En holk behöver i allmänhet inte hängas högt. Det viktigaste är en skyddad plats.

Karleby stad förhåller sig i princip positivt till fågelholkar, förutsatt att reglerna följs, träden inte skadas eller fågelholkarna installeras ”för evigt”.
Att fråga om lov innebär i själva verket att komma överens om saker tillsammans. Ibland kan staden anvisa en annan plats t.ex. på grund av kommande åtgärder. Så undviks onödigt arbete och besvikelse och holkarna sätts upp på sådana platser där de kan få vara kvar länge.

Att sätta upp fågelholkar i träd i parker och längs gator är tillåtet endast i undantagsfall.

Ta kontakt med stadens skogstjänster eller parktjänster om du är intresserad av att sätta upp holkar