Fortsätt till innehållet

Skolornas hösttermin startar 10.8.

Grundläggande utbildning och gymnasier i Karleby stad inleder sin termin 10.8.2022. Skolorna informerar vårdnadshavarna via Wilma om ärenden som anknyter till skolstarten.

Förteckning över läsårets arbets- och semesterdagar 2022-2023