Fortsätt till innehållet
En pojke simmar

Arbetsdagar och läsåret

Arbetsdagar och läsåret 2022-2023

Grundläggande utbildning och gymnasier

– hösttermin 10.8.2022 – 21.12.2022

– vårtermin 9.1.2023 – 3.6. 2023

Lov/grundläggande utbildning och gymnasier

Höstlov 17.10.2022 – 23.10.2022

Jullov 22.12.2022 – 8.1.2023

Sportlov 27.2.2023 – 5.3.2023

Påsklov 7.4.2023 – 10.4.2023

Förskoleundervisning

– hösttermin 10.8.2022 – 16.12.2022

– vårtermin 9.1.2023 – 31.5.2023

Lov/förskoleundervisning

Höstlov 17.10.2022 – 23.10.2022

Jullov 17.12.2022 – 8.1.2023

Sportlov 27.2.2023 – 5.3.2023

Påsklov 7.4.2023 – 10.4.2023

Arbetsdagar och läsåret 2023-2024

Grundläggande utbildning och gymnasier

– hösttermin 9.8.2023 – 21.12.2023

– vårtermin 8.1.2024 – 1.6. 2024

Lov/grundläggande utbildning och gymnasier

Höstlov 16.10.2023 – 22.10.2023

Jullov 22.12.2023 – 7.1.2024

Sportlov 26.2.2024 – 3.3.2024

Påsklov 29.3.2024 – 1.4.2024

Förskoleundervisning

– hösttermin 9.8.2023 – 20.12.2023

– vårtermin 8.1.2024 – 31.5.2024

Lov/förskoleundervisning

Höstlov 16.10.2023 – 22.10.2023

Jullov 21.12.2023 – 7.1.2024

Sportlov 26.2.2024 – 3.3.2024

Påsklov 29.3.2024 – 1.4.2024