Fortsätt till innehållet

Staden kontrollerar tillstånd för förvaring av båtar och båttrailrar vid Sundmun

Staden kontrollerar om tillstånd att förvara båt vid Sundmun är i kraft. I enlighet med stadsstrukturnämndens beslut tas en avgift ut för sommar- och vinterförvaring av båtar och båttrailrar eller -slipar. Det är förbjudet att förvara båtar och trailrar i stadens hamnområden utan sakenligt tillstånd. Också en båttrailer som lämnats kvar på stadens område behöver ett tillstånd även om båten förvaras vintertid på ett annat ställe.

I samband med en kontroll vid Sundmun i september har en flyttningsuppmaning och begäran att ta kontakt satts fast på båtar och båttrailrar som saknar tillstånd. Ägarna ombes kontakta stadens infrastrukturbyggande och underhåll för beviljande av ett tillstånd för förvaringsplatsen. Förvaringstillståndet måste fästas på en synlig plats på båten eller trailern.

Om tillstånd inte söks måste ägaren flytta båten eller trailern från området senast 21.9.2023. Därefter transporteras egendom utan tillstånd på området till stadens depå. Ägaren eller innehavaren har möjlighet att lösa ut den beslagtagna egendomen inom utsatt tid genom att till staden betala flyttnings-, säljnings-, kungörelse- och hanteringskostnader som stadsstrukturnämnden slagit fast.

 

Allmänna hyresavtal för hamnplatser