Fortsätt till innehållet

Stadens och räddningsverkets beredskapsinformation delas ut till hushåll i Karleby söndagen den 27 mars

Karleby stad och Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk har sammanställt information om beredskap och säkerhet. Informationsbladet delas ut söndagen den 27 mars i samband med morgonutdelningen av dagstidningar i centrala Karleby, Kelviå, Lochteå och Ullava.

Informationsbladet delas ut på tre språk, nämligen finska, svenska och engelska. ”Vi vill försäkra oss om att alla kommuninvånare har tillgång till viktig information som anknyter till säkerheten. Vi hoppas att så många som möjligt bekantar sig med de här ärendena på förhand”, konstaterar stadens marknadsförings- och kommunikationschef Päivi Korpisalo. ”Det är lätt att ta tillvara informationsbladet och ta i användning vid behov. På så sätt är anvisningarna tillgängliga också vid eventuellt strömavbrott eller problem med datanätet.  Aktuell information uppdateras naturligtvis kontinuerligt också på vår webbplats på de tre språken.”

Vik. räddningschef Antti Kätevä uppmuntrar alla kommuninvånare att på förhand tänka på sin egen beredskap.  ”På webbplatsen karleby.fi finns bland annat goda anvisningar om självständig beredskap hemma i händelse av olika störningssituationer.”

På webbplatsen har vi också samlat kontaktinformation, aktuella meddelanden samt länkar till olika myndigheters webbplatser, till kanaler för stöd och anvisningar. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Beredskapsinformation (PDF)

Karleby.fi/säkerhet