Fortsätt till innehållet

Stadshusets dörrar hålls stängda till början av augusti

Karleby stadshus håller sina dörrar stängda till början av augusti. Kundtjänsten fungerar via elektroniska kanaler och telefon. Om epidemiläget tillåter det öppnas dörrarna till stadshuset och till andra kundtjänstplatser igen måndagen den 2 augusti. Stadens personal iakttar fortfarande den gällande omfattande rekommendationen om distansarbete och sammanträden och möten ordnas i första hand på distans.