Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen behandlade budgeten 2024

Stadsstyrelsen behandlade 24–25.10 stadsdirektörens förslag till budget 2024 och beslöt föreslå några ändringar och tillägg. De största förändringarna som föreslås gäller Karlebystödet, stöd till kulturinrättningar samt arbetsmarknadsstödets kommunandelar. Förändringarna påverkar inte budgetens underskott på ca 3,3 miljoner euro.

Budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026 går vidare till stadsfullmäktige för behandling 13.11.

Ändringar i Karlebystödet

Karlebystödet höjs till 300 euro och betalas till under 1,5-åriga barns vårdnadshavare. För äldre barn betalas inget kommuntillägg. För närvarande betalas Karlebystödet (200 €) till familjer som har under 3-åriga barn som inte deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Verksamhetsunderstöd och hyresunderstöd till konst- och kulturinrättningar minskar, mera resurser till grundläggande utbildning

I anslaget för grundläggande utbildningens verksamhetskostnader tilläggs 206 000 euro som används till skolgångshandledare, smågrupper och specialundervisning samt timresurser. Tillägget tas från anslaget för verksamhetsunderstöd och hyresunderstöd till konst- och kulturinrättningar.

Minskning av arbetsmarknadsstödets kommunandelar årligen med 20 %

Vad gäller sysselsättningstjänster lades en ny indikator till budgetförslaget. Enligt den ska arbetsmarknadsstödets kommunandelar sjunka årligen med 20 %. För närvarande betalar Karleby årligen ca 3 miljoner euro i arbetsmarknadsstödets kommunandel.

Föredragninslistor och protokoll