Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen sammanträder måndagen den 21 februari

På sammanträdet behandlas flera tomt- och detaljplaneärenden, bland annat förnyandet av arrendeavtalet för Kokkolan Golf-Gamlakarleby Golf. Tack vare det längre arrendeavtalet investerar Kokkolan Golf-Gamlakarleby Golf ry i ett nytt bevattningssystem, snyggar upp de gamla grustäkterna på området och förlänger träningsområdet.

Stadsstyrelsen beslutar också om inledandet av en detaljplan och detaljplaneändring på KIP-områdets östra del. Projektet ingår i planläggningsöversikten 2022. Områdets kvartersstruktur och användningsändamål undersöks för att effektivare kunna förlägga nya industrienheter på området. Ändringen gäller främst ett område mellan Hamnvägen, Silverstensbuktsvägen och Kemiravägen.

På föredragningslistan finns också stadens skogsprogram för 2022–2031. Även fullmäktigemotionen om att öppna data om stadens leverantörsfakturor behandlas.  Öppnandet ger en bättre insyn i hur kommunen använder medel. Staden inleder ett projekt för att öppna data om stadens leverantörsfakturor.

 

Föredragningslista 21.2