Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens beslut 2.5.2022

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde på måndag om överlåtelse av Renögrunds (Krunnis) bryggor till Kelviå och Ullava skifteslag. Renögrund som ligger ca 8 kilometer från Trullö fiskehamn ägs i sin helhet av skifteslaget. Vid hamnen finns fyra bryggor, varav en även i fortsättningen står till buds för dem som besöker ön med båt. Bryggorna överlåts till delägarlaget för Kelviå och Ullava skifteslags samfällda områden till ett pris om 12 000 euro.

På sammanträdet beslutades också om beredningen av utvecklingsprogram som verkställer den nya stadsstrategin. Utvecklingsprogrammen preciserar strategins mål och utgör grunden för ansvarsområdenas årliga verksamhetsplaner. Den nya stadsstrategin innehåller 11 utvecklingsprogram för vilka det fastställdes ansvarspersoner och tidtabeller för när de ska vara färdiga.

Stadsstyrelsen beslutade också att staden börjar publicera öppna data om leverantörsfakturor i enlighet med en fullmäktigemotion som lämnats in 7.3.2022. Att publicera öppna data om leverantörsfakturor är frivilligt för kommunerna och det stärker demokratin och främjar öppenheten i kommunens verksamhet. Data om leverantörsfakturor publiceras i fortsättningen en gång per år i samband med utarbetandet av bokslutet. Data om leverantörsfakturor publiceras för första gången under vårvintern 2023 när bokslutet för 2022 blir färdigt. Uppgifterna publiceras i en Excel-tabell som innehåller bl.a. inköpsfakturans leverantör, transaktionens registreringsdag, kostnadsställe och fakturans belopp. Det handlar om en omfattande tabell som innehåller de flesta av stadens ca 50 000 årliga inköpsfakturor. Av dataskyddsskäl kommer man till en början inte att publicera data om inköpsfakturor från firmor.

Pöytäkirja KH 2.5.