Fortsätt till innehållet

Stadstrafiken Bysse övergår till vintertidtabellen den 9 augusti

Karleby stadstrafik Bysse som sköts av Pohjolan Matka övergår till vintertidtabellen måndagen den 9 augusti 2021.

Stadstrafiken fortsätter med fem stamlinjer och fyra basförbindelser. Stamlinjerna omfattar centrumområdet och trafiken mellan de olika stadsdelarna. Basförbindelserna kompletterar möjligheterna att röra sig från områden utanför centrumområdet. Busstation fungerar som knutpunkt och byteshållplats för alla bussturer.

Ändringar i tidtabeller och rutter

Några ändringar har gjorts i tidtabellerna och rutterna. De viktigaste ändringarna berör linjerna till Kaustar och Rödsö.

I linje RL 1 Kaustar-Heinola består den största ändringen av att Korpvägen ändras till Plogvägen och att Huhtavägen stryks från rutten. I fortsättningen körs rutten från Korpvägen till Hakalaxgatan, och rutten fortsätter längs Anders Chydenius gata till Mariegatan.

När det gäller linje RL 2 Rödsö-Rytibacken bör man beakta att tidtabellen stramas åt i början av rutten och att rutten fortsätter till Mariegatan vid den ände som vetter mot staden.

När det gäller linje RL 4+5 Yxpila-Björkhagen-Havstullen ändras lördagstidtabellen så att bussen går 10 minuter tidigare. Samtidigt stryks det andra besöket vid torget.

Linjerna RL 3 Halkokari, RL 4 Havstullen-Storby och RL 5 Yxpila-Björkhagen fortsätter som tidigare.

Små ändringar införs också i basförbindelserna:

PY 17 Vitick-Vitsar-Kirilax ändras så att bussen går 10 minuter tidigare på morgonen och Vitick-rundan alltid körs från Rimmivägen till Korplaxvägen.

Tidtabellen för PY 19 Såka ändras så att bussen går 5 minuter tidigare på morgonen.

PY 16 Bodö och PY 18 Kotkamaa bevaras oförändrade med undantag av ankomsten från Kotkamaa till Matkahuolto via Karlebygatan och Järnvägsgatan.

Aktuell information om stadstrafiken och tidtabellerna hittar du på Pohjolan Matkas webbplats. På samma sida hittar du också mer information om biljettprodukter som du kan använda i trafiken.

Stadstrafikens tidtabeller finns också tillgängliga på Matkahuoltos app Tidtabeller och biljettköp

Tidtabellerna för Karleby stadstrafik Bysse hittar du också enkelt via Matkahuoltos mobilapp Resesökning och biljetter. Med hjälp av appen kan du söka och planera hela din resa från en adress till en annan. Appen vägleder dig ända fram med hjälp av olika färdmedel. Du kan välja de tidtabeller, färdmedel och rutter som passar dig bäst och köpa alla nödvändiga biljetter på en gång.