Fortsätt till innehållet

Svara på enkät om utveckling av cykeltrafiken

Karleby stad har startat arbetet med att utveckla ett program för att befrämja av cykeltrafik. Programmet färdigställs till slutet på år 2021. Huvudmålet med att utarbeta programmet är att definiera Karlebys mål för att befrämja cykeltrafik och att fastställa samt prioritera konkreta utvecklingsåtgärder.

Invånarna och folk som rör sig i området är experter på cykling så vi hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter och åsikter genom att svara på denna enkät. I undersökningen kan man ge feedback på karta om bland annat destinationer som bör utvecklas med tanke på cykling. Dessutom samlar undersökningen bakgrundsinformation om respondenternas nuvarande mobilitetsvanor och kartlägger deras syn på de viktigaste utvecklingsområdena för cykling.

Enkäten är öppen till den 6.6. Svaren som mottagits inom tidsfristen kommer att beaktas i arbetet när man planerar åtgärder för cykeltrafikens utveckling.

Svara alltså på enkäten och påverka utvecklingen av mobilitetsförhållandena i ditt närområde! Med hjälp av enkäten kan vi skapa en så omfattande bild som möjligt av de nuvarande cykelförhållandena samt deras utvecklingsbehov.

 

Svara på enkät