Fortsätt till innehållet

Terrängcykelrutten i Karhi-Lochteå blev årets idrottsgärning 2020 i Karleby

Karleby stad tilldelar utmärkelsen årets idrottsgärning 2020 till Joonas Joki och Jari Karhula för deras idé om en ny terrängcykelrutt och naturstig som fått sin början från deras eget intresse. Männen förverkligade en ca 13 kilometer lång cykelrutt mellan Karhi och Lochteå kyrkby under fjolåret. Idén om rutten samt planeringen och genomförandet har gjorts med hjälp av frivilliga. Rutten har fått mycket positiv respons av både terrängcyklister och de som rör sig till fots. Planeringen och genomförandet som gjorts med respekt för naturen har krävt röjningsarbete, förhandlingar med markägare, brobyggande och utmärkning av rutten. Joonas Joki och Jari Karhula har förutom att planera och utföra arbetet också satsat mycket tid på att skapa den nya rutten. Den nya rutten erbjuder naturerfarenheter och välbefinnande till alla oberoende om man rör sig med cykel eller till fots.

 

Kokkolan Tanssiklubi ry och boxningssällskapet NyKy Kokkola ry fick hedersomnämnande

Kokkolan Tanssiklubi ry som grundades 1997 har erbjudit danstimmar för danssugna Karlebybor flera gånger i veckan. Danskurserna lämpar sig för alla åldrar och nivåer. Aktiva dansare beskriver Kokkolan Tanssiklubi som en familj som accepterar alla – vilket nöje det är att hör hemma någonstans och alltid känna sig välkommen.

Boxningssällskapet NyKy Kokkola ry har ordnat boxningstimmar med god stämning sedan 2011. Det är alltid roligt på träningen, alla behandlas likvärdigt och svetten flyger. Alla får träna på egen nivå och handledningen är prima. Sällskapet ordnar boxningsträningar flera gånger per vecka. Dessutom ordnas funktionell träning och rörighetsträning och på sommaren ordnas avgiftsfri backträning som är öppen för alla. Bland annat Mikko Essel, Sami Heinonen och Eeva Lätti ansvarar för träningen och deras anpassbarhet och goda humör smittar av sig på deltagarna.

 

 

Karleby stads bildningsnämnd har valt mottagaren av priset årets idrottsgärning på basis av förslag från invånarna. Priset kallades tidigare för Vuoden liikuttaja. Drygt 100 förslag gavs under oktober-november 2020 som fördelades mellan 29 olika aktörer. Som årets motions- eller idrottsgärning kan förutom personer, prestationer eller evenemang också beaktas föreningar, företag eller sammanslutningar som aktiverat kommuninvånarna att röra på sig eller främjat idrott och motion på ett annat betydande sätt.