Fortsätt till innehållet

Beslut om förskoleplats har skickats för barn födda 2015

Beslut om förskoleplats har skickats 12.3 – 17.3.2021 till vårdnadshavare för barn födda 2015.

Barnet har beviljats avgiftsfri förskoleundervisning 4 timmar per dag.  Beakta att du ska ansöka separat om småbarnspedagogiken som behövs utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen. Du får anvisningar för ansökan om småbarnspedagogik, skolskjuts och byte av plats som bilaga till beslutet. Ansökningstiden går ut 25.3.2021.

Om du har godkänt mottagandet av elektroniska beslut har beslutet skickats elektroniskt via webbtjänsten suomi.fi. Suomi.fi har skickat ett meddelande om mottaget beslut till din e-post. Du kan läsa beslutet och anvisningarna i webbtjänsten suomi.fi.

Om du inte har godkänt mottagandet av elektroniska beslut har beslutet skickats per brev. Beslutet som skickas per brev levereras inom 2–7 dagar.

Om du inte har fått beslutet senast 24.3.2021 kontakta kontoret för småbarnspedagogik på adressen varhaiskasvatus(at)kokkola.fi eller per telefon 06 828 9443 mån och ons kl. 9–11.

Om du i fortsättningen vill ha besluten i elektronisk form gå in och godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden i webbtjänsten suomi.fi. Godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden i webbtjänsten suomi.fi.