Fortsätt till innehållet

Tomter erbjuds vid Morkullevägen

Karleby stad bjuder ut nya tomter att sökas till privata byggare samt yrkesbyggare och byggherrar. Tomterna som är belägna på Morkullevägen kan bebyggas sommaren 2024.

  • tomt 251-38-8 (AO, e=0,25), 1 702 m2, Morkullevägen 14
  • tomt 251-38-10 (AO, e=0,25), 1 603 m2, Morkullevägen 16
  • tomt 251-38-12 (AO, e=0,25), 3 103 m2, Morkullevägen 18
  • tomt 251-38-14 (AO, e=0,25), 2 115 m2, Morkullevägen 6

Ansökningstiden för tomter i den elektroniska tomttjänsten går ut 5.6.2024 kl. 23.59. Tomter som är lediga efter att ansökningstiden gått ut kan sökas av alla.

Tomterna överlåts endera genom försäljning eller arrende enligt byggarens önskemål förutsatt att byggnaden kommer i eget bruk och den sökande inte tidigare beviljats en tomt av staden eller att det gått minst 15 år sedan de sökande senast beviljats en tomt av staden. Familjer där den ena föräldern har rätt att arrendera en tomt har också möjlighet att utnyttja arrendemöjligheten. Tomter överlåts enbart genom försäljning till yrkesbyggare.

Sök en tomt via den elektroniska tomttjänsten

Ansökan

  •  Bekanta dig med de lediga tomterna i tomttjänsten.
  • Bekanta dig också med tomternas detaljplanbestämmelser och andra uppgifter innan du lämnar in din ansökan. Du hittar uppgifterna i tomttjänsten genom att klicka på tomtens adress. Då öppnar sig en kartvy och närmare uppgifter om tomten. Du kommer tillbaka till förteckningen över alla lediga tomter genom att i den tomtspecifika infotexten klicka i övre kanten på ”Lediga tomter”.
  • I ansökan anges i prioritetsordning alla de tomter som den sökande är redo att reservera för närmare planering och senare för byggande. Du kan ange närmare uppgifter i fältet “Tilläggsinformation”.
  • I ansökan ska anges det bolag eller den person/de personer i vilkas namn man önskar att köpebrevet görs.
  • Om flera tomter söks, ska tomterna sättas i prioritetsordning.

Handläggning av ansökningar och val av de som får en tomt

 Tomterna lottas ut bland de sökande. Utlottningen ordnas inom två veckor från att ansökningstiden gått ut.

Tomtreservering

 Beslutet om reservering fattas av stadsgeodeten på basis av utlottningen. Beslutet skickas till alla som ansökt om tomt. Det är inte möjligt att byta tomtreserveringar.

Tomtöverlåtelse

 omterna överlåts under reserveringstiden genom försäljning eller arrende till det pris som gäller vid överlåtelsetidpunkten. Tomterna är byggklara.

Mer information