Fortsätt till innehållet

Tre av Karleby stads fastighetsbolag fusioneras med KIP Infra Oy

Karleby stads strategiska mål är att luckra upp koncernstrukturen, särskilt i fråga om fastighetsbolagen. Karleby Industriby Ab, Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki och Karleby Utvecklingsbolag Ab, vilka ägs till 100 procent av Karleby stad, fusioneras i enlighet med fusioneringsplanen med KIP Infra Oy den 30 november 2023. Fusionen genomförs som ett led i en mer omfattande omstrukturering av koncernstrukturen i Karleby stad och syftet med den är att effektivisera affärsverksamheten och rationalisera stadskoncernens juridiska struktur.

”Jämfört med den tidigare bolagsstrukturen är bolagets styrka efter fusionen att vi kommer att kunna centralisera den nödvändiga kompetensen och öka samarbetet. Detta kommer också att förbättra vår beredskap för och förmåga att förbereda oss inför framtida investeringar”, konstaterar KIP Infra Oy:s verkställande direktör Jaakko Pöykkö.

Namnet på bolaget kommer att ändras och det meddelas senare. Det nya bolaget sysselsätter sammanlagt sju personer som övergår som gamla arbetstagare från de fusionerade bolagen i samband med överlåtelsen av rörelsen. KIP Infra Oy:s nuvarande verkställande direktör Jaakko Pöykkö fortsätter som verkställande direktör och Pia Kinnunen arbetar som lokalitetsdirektör.

Mer information:

Jaakko Pöykkö
050 564 9570
jaakko.poykko@kipinfra.fi

Pia Kinnunen
044 7809 099
pia.kinnunen@teollisuuskyla.fi