Fortsätt till innehållet

UKM har valt de barn som deltar i tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat kommunerna om vilka barn som slumpmässigt valts ut att delta i försöket med tvåårig förskoleundervisning. Försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar på hösten i fyra daghem i Karleby: Peltokorven päiväkoti, Pajulinnun päiväkoti och Koivurinteen päiväkoti samt Öja daghem.

I Karleby har totalt 63 barn valts till försöket från dessa daghem eller deras närhet på basis av hemadressen.

  • Karlebys tjänster för småbarnspedagogik informerar de familjer vars barn valts till försöket per brev under den här veckan. Familjerna får närmare anvisningar i brevet om hur de bekräftar mottagandet av platsen.
  • Vårdnadshavarna ska fylla i en ansökningsblankett i Wilma efter att de mottagit informationen. Också de familjer som inte vill att deras barn deltar i försöket ska fylla i blanketten. Ansökningstiden till tvåårig förskoleundervisning pågår 22.4–16.5. Det är inte möjligt att delta i försöket om ansökningen lämnas in efter den utsatta tiden.

Förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken ordnas enligt nuvarande praxis för de barn som inte valts till försöket. Om barnet utöver 4 timmar förskoleundervisning behöver en plats inom småbarnspedagogiken för resten av dagen ska vårdnadshavarna också fylla i en ansökan om småbarnspedagogik. Det här gäller både de barn som deltar i ettårig förskoleundervisning och också de som deltar i tvåårig förskoleundervisning.

Länk till tidigare meddelande.