Fortsätt till innehållet

UKM har utsett försöksverksamhetsställena för tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet har den 8 april fastställt de försöksverksamhetsställen där de kommuner som valts till försöket ska ordna tvåårig förskoleundervisning från och med hösten 2021.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning ordnas på hösten i fyra daghem i Karleby. I försöket deltar Peltokorven päiväkoti, Pajulinnun päiväkoti, Koivurinteen päiväkoti och Öja daghem.

Försöksverksamhetsställena har valts från hela landet genom stratifierad randomisering på så sätt att i försöket deltar finsk-, svensk- och samiskspråkiga verksamhetsställen från olika områden. De barn som deltar i försöket väljs med ett separat beslut bland de barn som deltar i förskoleundervisningen vid försöksverksamhetsställena. Undervisnings- och kulturministeriet informerar senare på våren vilka barn som valts till försöket.

De familjer som hör till försöksgruppen kan välj om de vill att barnet deltar i försöket. Valet kan inte ändras och det går inte heller att delta i försöket senare.

Stadens tjänster för småbarnspedagogik informerar familjerna genast då Undervisnings- och kulturministeriet ger kommunerna all nödvändig information.

 

Mera information om tvååring förskoleundervisning