Fortsätt till innehållet

Undervisning på två språk har ordnats i Karleby i 30 år

Undervisningen på två språk har långa anor i Karleby. Hösten 1992 flyttades den första svenskspråkiga förskolegruppen till Hållhagens skola och blev en språkbadsklass. Den första engelskspråkiga förskolegruppen startade två år senare. Den första engelskspråkiga gruppen, med mål att eleverna fortsätter sin skolgång på två språk, grundades hösten 1993 i Engelska barnträdgården som länge varit verksam på orten.

Målet med undervisningen på två språk är att eleverna uppnår funktionella språkkunskaper och tillägnar sig det främmande språket genom praktiska ämnen och undervisningsämnena. Undervisningen på två språk är en frivillig undervisningsform som barn i Karleby kan delta i från 5-årsåldern.

Ett led i internationaliseringsplanen  

Undervisningen på två språk är ett led i Karleby stads internationaliseringsplan och eleverna i staden erbjuds språkbad på svenska och omfattande undervisning på engelska under den grundläggande utbildningen.

– För 30 år sedan var undervisningen på två språk ett helt nytt sätt att anordna undervisning i Karleby. I dag har språkbadet på svenska och den omfattande undervisningen på engelska etablerats till en integrerad del av stadens undervisningstjänster. Undervisning på två språk är ett speciellt undervisnings- och inlärningssätt som förutsätter kontinuerlig utveckling av pedagogiken och ett starkt samarbete mellan lärarna, betonar utvecklingskoordinator för Karleby stads bildningscentral Tuula Störbjörk.

Koordineringsgruppen för undervisning på två språk vidareutvecklar undervisningen i samarbete med vårdnadshavarna, undervisningstjänster och forskare.

30-årsjubileum för undervisningen på två språk

Karleby stads bildningsväsende uppmärksammar 30-årsjubileet genom att ordna en fest med musik där det tvåspråkiga undervisningsprogrammens nuvarande och tidigare elever har huvudrollen.

Till festen har bjudits in personer som påverkat utvecklingen av programmen med undervisning på två språk samt lärare som under årens lopp undervisat inom undervisningen på två språk.

Festen ordnas i gymnastiksalen vid Hållhagens skola onsdagen den 1 november 2023. I programmet ingår bland annat uppträdanden av elever, tidigare språkbadselevers minnen och erfarenheter från undervisningen på två språk samt allsång på olika språk. Festen avslutas med kaffeservering.