Fortsätt till innehållet

Utvidgad rekommendation att använda munskydd i årskurserna 7–9 i Kiviniityn koulu och Länsipuiston koulu

Karleby stad preciserar THL:s tidigare rekommendation om att använda munskydd i årskurserna 7–9 att gälla speciellt de skolor som har undervisning i samma fastighet som ett gymnasium.

Rekommendationen som stadens utvidgade ledningsgrupp gett den 29 januari är i detta skede enhetsspecifik och gäller grundskoleleverna i Länsipuiston koulu och Kiviniityn koulu, oberoende av årskurs, samt lokalernas kvällsanvändare. Med denna förebyggande åtgärd vill man hindra snabb spridning av coronaviruset och trygga en störningsfri fortsättning på undervisningen både inom grundläggande utbildning och i gymnasiet. I gymnasierna råder redan en stark rekommendation att använda munskydd. Den utvidgade rekommendationen träder i kraft måndagen den 1 februari och gäller tills vidare.

Staden har redan delat ut munskydd till alla elever i årskurserna 7–9. Staden och undervisningstjänster vill tacka elever och studerande för att de följt rekommendationerna, vilket för sin del har bidragit till att hälsosäkerheten har hållits på god nivå.

Penkis och gamlas dans skjuts upp

Institutet för hälsa och välfärd THL samt undervisnings- och kulturministeriet UKM har torsdagen den 28 januari gett en rekommendation om att alla evenemang i anslutning till penkis och gamlas dans på grund av rådande coronavirusepidemin skjuts upp till en senare tidpunkt. Rekommendationen gäller hela landet. Gymnasierna i Karleby följer rekommendationen och skjuter upp dessa evenemang. Gymnasierna informerar sina studerande om förändringarna.