Fortsätt till innehållet

Valet av Karleby stads personaldirektör framskrider

Sammanlagt 26 personer sökte tjänsten som Karleby stads personaldirektör. Sex personer kallades till intervjuer och av dessa har tre kallats att delta i en personbedömning. Stadsstyrelsen behandlar valet av personaldirektör på sitt sammanträde 25.3.2024.

Personaldirektören leder och utvecklar verksamheten inom personaltjänster och företräder staden som arbetsgivare. Hen deltar också i arbetet i stadens ledningsgrupp. Behörighetsvillkor för tjänsten är högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom ansvarsområdet.