Fortsätt till innehållet

Vårdnadshavarna till barn som är berättigade att delta i försöket med tvåårig förskoleundervisning får ett brev från staden

Denna vecka sänder småbarnspedagogiken i Karleby brev till vårdnadshavarna till de barn som är berättigade att delta i försöket med tvåårig förskoleundervisning. De barn som är berättigade att delta i det riksomfattande försöket har valts slumpmässigt. I Karleby ordnas tvåårig förskoleundervisning i Pajulinnun päiväkoti, Koivurinteen päiväkoti, Peltokorven päiväkoti och Öja daghem. I regel ordnas förskoleundervisning vardagar 9–13 och den är avgiftsfri för familjerna.

Alla vårdnadshavare som får detta brev ombes senast den 17.4 anmäla om barnet tar emot platsen. Anmälan görs via programmet Wilma och i samband med anmälan fylls också i en ansökan om småbarnspedagogik. I brevet till vårdnadshavarna finns anvisningar för ibruktagande av Wilma-användarnamn.

Om du har fått ett brev om möjlighet att delta i försöket med tvåårig förskoleundervisning

  • Ta i bruk Wilma-användarnamn med hjälp av anvisningarna i brevet.
  • Fyll i en blankett om anmälan till småbarnspedagogik i Wilma senast 17.4. Med samma blankett anmäler man också om man inte önskar att barnet deltar i försöket.
  • Fyll också i ansökan om småbarnspedagogik om ditt barn behöver vård utanför tiden för förskoleundervisningen. I så fall betalar du för deltidsvård i enlighet med det timantal du anmält.