Fortsätt till innehållet

Vårterminen startar med närundervisning. Den regionala rekommendationen om att använda munskydd utvidgades att gälla i de lägre årskurserna från och med årskurs 5.

Vårterminen startar i Karleby måndagen den 10 januari med närundervisning.

Den regionala covid-19-myndighetsgruppen beslutade att den starka rekommendationen om att använda munskydd utvidgas också att gälla de lägre årskurserna från och med årskurs 5. Den utvidgade rekommendationen gäller tills vidare från och med måndagen den 10 januari. Den starka rekommendationen om att använda munskydd gäller också de högre årskurserna och läroanstalter på andra stadiet.

Karleby stad fortsätter att dela ut munskydd i läroanstalterna, i fortsättningen även till eleverna i årskurs 5 och 6. Se till att du använder och tar av dig munskyddet på rätt sätt.

Ändringar i cornainformeringen

Mellersta Österbottens regionala covid-19-myndighetsgrupp samlades den 5 januari för att bedöma den regionala situationsbilden och rekommendationerna. Gruppen diskuterade också karantänbesluten.

Beslut om karantän görs inte längre i lika stor utsträckning som tidigare. Om en skolelev insjuknar isoleras hen, men klasskamraterna försätts inte i karantän utan de fortsätter som vanligt i närundervisning. För att förebygga smittspridningen understryker vi att man ska stanna hemma om man har symtom.

Vårdnadshavarna rekommenderas att meddela klassens lärare, gruppens handledare eller rektorn via Wilma om eleven fått coronavirussmitta eller ett karantänbeslut. Skolorna får inte längre informationen av myndigheten för smittsamma sjukdomar.