Fortsätt till innehållet

Vinnarna i tävlingen inom hållbar utveckling har valts i Karleby

Karleby stad tilldelades Kommunfinans Abp:s pris på 10 000 euro för sin vinst i tävlingen om årets gröna föregångare i slutet av 2023. Priset erhölls för Biskopsbackens skola och daghem som håller på att byggas. Byggnaden har planerats så att den är energieffektiv och utnyttjar förnybar, självförsörjande energi.

Hela beloppet som beviljats av Kuntarahoitus används som prispengar i tävlingen inom hållbar utveckling som ordnades i februari-mars 2024. Tävlingen ordnades för Karlebybarn- och unga som fick komma med idéer till tävlingsbidrag som anknyter till temat hållbar utveckling, t.ex. återvinning, naturskydd eller bekämpning av klimatförändringen.

I tävlingen som riktade sig till barngrupper och skolklasser deltog 44 lag som tävlade i fyra olika tävlingsserier i olika åldrar. Vinnarlaget i respektive tävlingsserie belönas med ett penningspris på 2 500 euro. Vinnarklassen eller barngruppen kan använda prissumman på önskat sätt, t.ex. till en klassresa.

Juryn berömde tävlingsnivån

”Tävlingsnivån var mycket hög i alla tävlingsserier. Det framgick tydligt att man lagt ner mycket tid på tävlingsbidragen, och de var mycket idérika”, beskriver välfärdskoordinator Sanna Kauppi. ”Juryn beslutade därför att också uppmärksamma flera av arbetsgrupperna med ett hedersomnämnande.”

Förutom stadens ledningsgrupp och sakkunnig i klimatfrågor bestod juryn också av representanter för stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges presidium.

Tävlingsseriernas vinnare

Småbarnspedagogik

Ulkometsän päiväkoti
Tävlingsbidrag: Sortering till en del av barnens daghemsvardag
Kommentar: Man har lyckats bra med att sprida kunskap om sortering och återvinning av skräp till barnen på ett konkret och intressant sätt.

Förskola–årskurs 2

Lohtajan kirkonkylän koulu, årskurs 2
Tävlingsbidrag: Naturkär skolgård
Kommentar: Man har skapat en kreativ och idérik plan för skolgården, med hjälp av vilken man kan vårda naturen, få bort skräp från naturen och förbättra djurens välfärd.

årskurs 3–6

Kälviän Marttilan koulu, årskurs 6
Tävlingsbidrag: Trädgård på Marttilan koulus bakgård
Kommentar: Man har utarbetat en mångsidig och detaljerad plan med pedagogiska element för at skapa en trädgård på Marttilan koulus bakgård.

årskurs 7–9

Hakalahden koulu, 9 A
Tävlingsbidrag: Kampanj för att skydda mångfalden
Kommentar: En effektiv kampanj inklusive uppgifter för att främja naturens mångfald.

Juryn gav också hedersomnämnande till följande tävlingsdeltagare:

• Taitotenavat, Vingen päiväkoti
• Halkokarin esiopetus, Tyrsky
• Halkokarin koulu, P1
• Såka skola 5–6
• Koivuhaan koulu 3 A
• Hakalahden koulu 7 A
• Kiviniityn koulu, JOPO