Fortsätt till innehållet
Korkealta ilmasta kuvatty työmaanäkymä, jossa lava-auto on juuri kipannut maahan ison hiekkakasan, jota kasan toisella puolella oleva keltainen kaivinkone on valmiina käsittelemään. Auki kaivetun alueen vierellä kasvaa korkeita puita ja kuvan oikeassa laidassa kulkee asfaltoitu tie.

Arbetsobjekt

Arbetsobjekten har godkänts i stadsstrukturnämnden 25.1.2023 § 10

TRAFIKLEDER STADSSTRUKTURNÄMNDEN 3 650 000€
Trafikarrangemang vid Biskopsbacken 3 500 000€
NTM mottagning av trafikleder (Ritavägen och Gamla Kannusvägen) 105 000€
TRAFIKLEDER SAMMANLAGT 7 255 000€
DAGVATTEN NYINVESTERINGAR 500 000€
BISKOPSBACKEN
Trafikarrangemang vid Biskopsbacken 3 500 000€
NYBYGGNATION
Puntusstranden södra
Nejonögsvägen+gång- och cykelbana 290 000€ 106 000€
Halkokari
Brudskärsvägen på avsnittet Vikåbergsvägen-Gamla Varvsvägen 360 000€ 92 000€
SANERINGSOBJEKT
Centrum
Långbrogatan på avsnittet Sundet-Karlebygatan, sanering 160 000€ 60 000€
Långbrogatan på avsnittet Östra Kyrkogatan-Gustaf Adolfs gata, slutföring av arbetet 480 000€
Långbrogatan på avsnittet Strandgatan-Storgatan, slutföring av arbetet 50 000€
Strandgatan på avsnittet Långbrogatan-Anders Chydenius gata, slutföring av arbetet 770 000€
Halkokari
Kanaanslandsvägen på avsnittet Tackelvägen-Kalvholmsvägen 110 000€ 50 000€
Storsegelvägen, Klyvarevägen, Tackelvägen, alla på avsnittet Kanaanslandsvägen-Stormastvägen 95 000€ 35 000€
Kaustar
Mitterstbackvägen på avsnittet Gamla Uleåvägen-Köukargränden 50 000€ 30 000€
Pärthyvlarevägen i sin helhet, slutfinansiering av arbetet 70 000€ 35 000€
Leenala
Libecksgatan på avsnittet Mariegatan-Herman Renlunds gata 180 000€ 86 000€
Norraleden
Avsmalning av mittrefug på avsnittet cirkulationsplatsen-Gustaf Adolfs gata 30 000€
Nytt körfält i korsningen av Anders Chydenius gata och Norraleden 10 000€
TRAFIKLEDER HELA STADEN
NTM mottagning av trafikleder 105 000€
Slutföring av byggande och sanering av gator 250 000€ 6 000€
Gatubelysning och byte av kvicksilverlampor till led-lampor 400 000€
Grundförbättring av trafikljus 40 000€
Cykeltak och -ställ 30 000€
Små förbättringar av gatumiljö 15 000€
Service på arbetsplatsområden 30 000€
Slutförande av halvfärdiga byggplatser 20 000€
Nya trafikmärken, stadsskyltar 10 000€
Åtgärderna i trafiksäkerhetsplanen 20 000€
Busshållplatsernas regntak och andra arrangemang inom kollektivtrafik 30 000€
Planeringsanslag 150 000€
Trafikleder hela staden sammanlagt 1 100 000€
Trafikleder sammanlagt och dagvatten 7 255 000€ 500 000€
ÖVRIGA INFRASTRUKTUROBJEKT
Förnyande av sjömärken och ensmärken samt stångramning av farleder 40 000€
Grundlig förbättring av torget 200 000€
Grundlig förbättring av broar, Röda bron 120 000€
Iståndsättning av stränder 100 000€
Iståndsättning av båtbryggor 40 000€
AVFALLSHANTERING
Iståndsättning av förorenad mark 80 000€
PARKER OCH LEKPLATSER 255 000€
Parker och grönområden i stadens centrum, grundlig förbättring 10 000€
Videbacken, lekpark, grundlig förbättring, Tallåsen 120 000€
Pottstrandsparken, grundlig förbättring, Yxpila 70 000€
Lankinlanpuisto, grundlig förbättring, Maringais 30 000€
Smärre grundförbättringsobjekt i lekparker 10 000€
Underhåll av arbetsplatsområden vid byggande 15 000€
LATAAMO-FÖRE DETTA DEPÅOMRÅDET, PLANERING 50 000€