Fortsätt till innehållet

Arbetsobjekten har godkänts i stadsstrukturnämnden 24.1.2024 §10

Trafikleder inv. (€) Dagvatten inv. (€) Dagvatten driftsekonomi (€)
TRAFIKLEDER OCH DAGVATTEN 3 500 000 400 000
Trafikarrangemang vid Biskopsbacken 100 000 200 000
Mottagning av NTM trafikleder (Kaustarvägen) 90 000
Planering av Kronportens anslutningar och gator 150 000
Planering av anslutningen mellan RV8 och Kronobyvägen 100 000
Dagvatten finasiering ur driftsekonomin 255 000
TRAFIKLEDER SAMMANLAGT 3 940 000
DAGVATTEN NYINVESTERINGAR SAMMANLAGT 600 000
DAGVATTENSANERINGAR UR DRIFTSEKONOMIN SAMMANLAGT 255 000
BISKOPSBACKEN
Trafik- och dagvattenarrangemang i Biskopsbacken (objektsfinansering) 100 000 200 000
Trafikarrangemang i Biskopsbacken, tilläggsfinansiering ur anslag som reserverats för trafikleder 190 000
NYBYGGNATION
PUNTUSSTRANDEN NORRA
Metspövägen, Katsevägen, Mjärdvägen, Håvvägen och leder för fotgängare och cyklister 580 000 230 000
Fördröjning av dagvatten ur finansieringen för trafikleder 70 000
SANDHAGEN
Sandhagen, leder för fotgängare och cyklister och rörläggning av öppet dike på avsnittet Fabriksgatan-Fotbollshallen 75 000 130 000
Lataamo, cykelvägen på avsnittet Norraleden-Hamnvägen samt parkeringsområde 255 000
SANERINGSOBJEKT
HALKOKARI
Klyvarevägen, Tackelvägen och Storsegelvägen på avsnittet Kanaanslandsvägen och Storsegelvägen på avsnittet Kalvholmsvägen-Kanaanslandsvägen 320 000 85 000
HEINOLA
Mästarevägen, avsnittet cirkulationsplatsen-Industrivägen, led för fotgängare och cyklister 205 000 65 000
NYNÄS
Kronostigen i sin helhet 50 000 45 000
CENTRUM
Sanering av Långbrogatan på avsnittet Karlebygatan-Hakalaxgatan 240 000 60 000
Slutförande av arbetet på Långbrogatan, avsnittet Sundet-Karlebygatan 300 000
Slutförande av arbetet på Långbrogatan, avsnittet Strandgatan-Storgatan 40 000
NORRALEDEN
Förbättring av Norraleden på avsnittet VT8-Fabriksgatan 50 000
LEENALA
Libecksgatan på avsnittet Mariegatan-Herman Renlunds gata 100 000 40 000
TRAFIKLEDER HELA STADEN
Mottagning av NTM trafikleder (Kaustarvägen) 90 000
Slutförande av byggande och sanering av gator 200 000 6 000
Gatubelysning och byte av kvicksilverlampor till LED-lampor 400 000
grundlig förbättring av trafikljus 40 000
Cykeltak och -ställ 30 000
Smärre förbättringsarbeten i gatumiljön 25 000
Underhåll av arbetsplatsområden 30 000
Slutförande av arbeten som är på hälft 25 000
Nya trafikmärken, stadsskyltar 10 000
Åtgärderna i trafiksäkerhetsplanen 20 000
Busskurar och andra arrangemang inom kollektivtrafik 30 000
Konstgården Renlunds gårdsplan, trafik- och parkeringsarrangemang 65 000
Palmajärvi-Hickarö, tryckavlopp 80 000
Planering av bron till Brudskär 70 000
Planering av Kronportens anslutningar och gator 150 000
Planering av anslutningen mellan RV8 och Kronobyvägen 100 000
Trafikleder hela staden sammanlagt 1 365 000
Trafikleder sammanlagt och dagvatten 3 940 000 600 000 255 000
ÖVRIGA INFRASTRUKTUROBJEKT
Förnyande av sjömärken och ensmärken samt stångramning av farleder 40 000
Grundlig förbättring av torget 200 000
Grundlig renovering av Sundets kantmur 300 000
Grundlig förbättring av broar, bron på Anders Chydenius gata 250 000
Iståndsättning av stränder, programmet Helmi 200 000
Iståndsättning av båtbryggor 40 000
Idrottsparkens utomhusområden (Trälhavet, parkeringsområdena i söder, fortsättning av Sundstråket) 500 000
Planering av Kronportens anslutningar och gator (konsult) 150 000
Planering av anslutningen mellan RV8 och Kronobyvägen 100 000
Sammanlagt 1 780 000
AVFALLSHANTERING
Iståndsättning av förorenad mark 80 000
PARKER OCH LEKPLATSER
Parker och grönområden i stadens centrum, grundlig förbättring 10 000
Åsnebryggans park, lekpark, grundlig förbättring, Halkokari 140 000
Tornparken, lekpark, grundlig förbättring, Norra Hakalax 60 000
Smärre grundförbättringsobjekt i lekparker 20 000
Konsthuset Renlund, gårdsområdet 20 000
Underhåll av arbetsplatsområden vid byggande 5 000
Parker och lekplatser sammanlagt 255 000