Fortsätt till innehållet
Byggandet av Halkokari cirkulationsplats på sommaren. I vänstra kanten står en lastbil parkerad vid vägkanten och bakom den arbetsplatsområdet med arbetare och utrustning som behövs för arbetet.

Byggande av gator och kommunalteknik

Byggande av gator och kommunalteknik har som uppgift att sköta byggande vad gäller kommunalteknik samt byggande av platser för motion och idrott.