Fortsätt till innehållet

Pristist har godkänts i stadsstrukturnämnden 13.12.2023

  Prislist 2024

Jordbyggnadskostnadsindex 2015 = 100
Jordbyggnadskostnadsindexet när granskningen inleddes 10/2019 = 105
Jordbyggnadskostnadsindex vid tidpunkten för granskningen 10/2023 = 142,1
Ändring av jordbyggnadskostnadsindexet i % 35,33 %
Arbetskraftskostnadsindex 2016 = 100
Arbetskraftskostnadsindexet när granskningen inleddes Q2/2019 104,60
Q2/2023 121,90
16,54 %
moms 0 % moms 24 %
Timavlönad arbetsinsats 38,46 €/h  47,69 €/m²
Timavlönad arbetsinsats vid fakturering till utomstående 44,23 €/h 54,84 €/m²
Reparation av beläggning 46,42 €/m² 57,56 €/m²
 

 

Nybyggande av dagvattennätverk
Egnahemshus, dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 1 fastighet 942,57 €/st 1168,79 €/st
Egnahemshus, dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 2 fastigheter 501,04 €/st 621,30 €/st
Egnahemshus, reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 342,65 €/st 424,89 €/st
Radhus, dagvattenavlopp / reservation vid tomtgräns 974,91 €/st 1208,89 €/st
Flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation Debitering enligt reella byggkostnader utökade med en täckning på 15 %. Minimiavgift dock enligt kostnader som föranleds för dagvattenavlopp för radhus / reservation vid tomtgräns.
Dagvattenavlopp för radhus / reservation vid tomtgräns.
 

 

Saneringsbyggande av dagvattennätverk
Egnahemshus, dagvattenavlopp med inspektionsbrunn 1084,49 €/st 1344,77 €/st
Egnahemshus, reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns 510,82 €/st 633,41 €/st
Radhus, flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation Enligt reella byggkostnader.
Dagvattenavlopp / reservation vid tomtgräns
 

 

Installation av kabelrör 1,89 €/m 2,35 €/m
Rektangulär brunn, låg 1000 x 2000 installation 397,38 €/st 492,75 €/st
Brunn Ø 1000 mm installation 397,38 €/st 492,75 €/st
Brunn Ø 1500 mm installation 735,78 €/st 912,37 €/st
Brunn Ø 2000 mm installation 735,78 €/st 912,37 €/st
Körning av fyllnadsjord 41,68 €/last 51,69 €/last
Slätvält med förare 88,82 €/h 110,14 €/h
 

 

Förläggningsavgift för kablar och kabelrör
Nybyggnadsområde 7,44 €/m/ förläggare 9,23 €/m/ förläggare
Tätortsområde 13,53 €/m/ förläggare 16,78 €/m/ förläggare

 

I stadens centrum överenskommes ingen enhetlig taxa utan man kommer separat överens om kostnaderna med de olika parterna. Med stadens centrum avses ett område som avgränsas av Anders Chydenius gata – Järnvägsgatan – Hakalaxgatan – Garvaregatan och Herman Renlunds gata.

Vad gäller infrastrukturbyggande och underhåll som görs utan fastställd taxa läggs en täckning på 15 % till fakturan.