Fortsätt till innehållet

Hälsoskyddets tillsynsobjekt är exempelvis: 

  • hotell, motell, offentliga inkvarteringslokaler 
  • simhallbadanläggningallmän bastuallmän badstrand 
  • konditionssalannan motionslokal 
  • skola, daghem, klubb 
  • åldringshem, annat vårdhem, barnhem 
  • solarium, tatuerings– eller skönhetssalong 

 

Gör en anmälan till hälsoövervakningen senast 30 dygn innan verksamheten inleds när det gäller: 

  • verksamheter som nämns ovan 
  • väsentlig förändring av verksamhet 
  • byte av verksamhetsutövare (ny verksamhetsutövare anmäler) 

Fyll i anmälningsblanketten i enlighet med 13 § i hälsoskyddslagen och lämna in den med bilagor till angiven adress. Anmälan kan också göras via den elektroniska anmälningstjänsten. En länk till anmälningstjänsten finns i det högra sidofältet.

Det lönar sig att visa planerna för lokalerna i god tid för miljöhälsoinspektören för att redan i planeringsskedet kunna exempelvis åtgärda eventuella brister i lokalernas utrustningEtt intyg ges över behandlingen av anmälan och en avgift tas ut enligt taxanDen anmälda verksamheten ingår i tillsyn enligt tillsynsplan och i fortsättningen görs avgiftsbelagda inspektioner regelbundet 

Verksamhetsutövaren måste identifiera riskfaktorer som orsakar hälsoolägenheter i verksamheten, följa upp faktorer som inverkar på dem och förhindra uppkomsten av hälsorisker. I samband med detta rekommenderas att verksamhetsutövaren gör upp en skriftlig plan för egenkontroll.