Fortsätt till innehållet

Hälsoskydd

Hälsoskyddet styrs med hjälp av hälsoskyddslagen. Syftet med hälsoskyddslagen är att bevara och främja människors hälsa samt att förebygga, minska och undanröja sådana faktorer i livsmiljön som kan medföra hälsorisker.

  • Lucina Hagmans skolans gård.
    Anmälningspliktig verksamhet

    Hälsoskyddets tillsynsobjekt är exempelvis: hotell, motell, offentliga inkvarteringslokaler simhall, badanläggning, allmän bastu, allmän badstrand…

  • Vatten tappas i ett glas ur en vattenkran
    Hushållsvatten

    Hushållsvattnet bör vara hälsosamt för användarna. Hushållsvatten får inte innehålla skadliga mikrober och inte heller organiska eller oorganiska…