Fortsätt till innehållet
Gatuvy från Torggatan. Höga byggnader på båda sidorna om gatan och många bilar och cyklister på gatan.

Hälsoskydd

Hälsoskyddet styrs med hjälp av hälsoskyddslagen. Syftet med hälsoskyddslagen är att bevara och främja människors hälsa samt att förebygga, minska och undanröja sådana faktorer i livsmiljön som kan medföra hälsorisker.

  • Lucina Hagmans skolans gård.
    Anmälningspliktig verksamhet

    Hälsoskyddets tillsynsobjekt är exempelvis: hotell, motell, offentliga inkvarteringslokaler simhall, badanläggning, allmän bastu, allmän badstrand…

  • Vatten tappas i ett glas ur en vattenkran
    Hushållsvatten

    Hushållsvattnet bör vara hälsosamt för användarna. Hushållsvatten får inte innehålla skadliga mikrober och inte heller organiska eller oorganiska…