Fortsätt till innehållet

Primärproduktion

Anmälan om primärproduktionsställe och primärproduktion ska göras till Mellersta Österbottens miljöhälsovård. Tillsynsmyndigheten bekräftar att anmälan mottagits och lägger till verksamheten i registret över tillsynsobjekt. Ingen avgift uppbärs för handläggning av anmälan. En del av funktionerna inom primärproduktion omfattas av den regelbundna tillsynen enligt Livsmedelsverkets anvisningar (länk till anvisning i pdf-format).

Primärproduktion av livsmedel är till exempel:

  • uppfödning av kreatur för köttproduktion
  • mjölk-, honungs- och äggproduktion
  • fiske och fiskodling
  • odling av frukt, grönsaker, spannmål och svamp
  • transport, lagring och hantering av ovan nämnda produkter så att produkternas karaktär inte ändras avsevärt
  • transport av andra primärprodukter än mjölk till nästa hanteringsställe i livsmedelskedjan, till exempel till en anstalt eller till detaljhandel
  • småskalig överlåtelse av primärprodukter direkt till konsumenten.

Ta kontakt

yterveys@kokkola.fi