Fortsätt till innehållet
Värikäs salaattiannos lasikulhossa.

Livsmedel

Livsmedelsföretagaren ansvarar alltid för livsmedlens säkerhet som den producerar eller säljer samt för den information som ges om produkten till kunderna. Vid inspektioner utvärderas livsmedelföretagarens egenkontroll.

Ta kontakt med livsmedelstillsynen:

 • om du misstänker att du fått matförgiftning
 • när du inleder eller avslutar verksamhet i en livsmedelslokal (till exempel restaurang, affär)
 • vid byte av företagare
 • du vill börja tillreda livsmedel hemma till försäljning
 • du planerar en betydande ändring i din verksamhet eller i konstruktionerna i en livsmedelslokal
 • om du säljer eller serverar livsmedel vid en tillfällig tillställning, ett stort publikevenemang, på torget osv.
 • om du vill lämna ett klagomål om ett företag som hanterar livsmedel eller på ett livsmedel inom Mellersta Österbotten

I övervakningsområdet för Mellersta Österbottens miljöhälsovård ingår Karleby, Kannus, Kaustby, Halso, Vetil, Perho, Toholampi, Kronoby och Lestijärvi.

 • Inledande av livsmedelslokal

  Över nya livsmedelslokaler, till exempel restauranger, kaféer, butiker eller webbutiker för försäljning av livsmedel ska anmälan göras till…

 • Misstankar om matförgiftning

  På sidan finns anvisningar ifall du misstänker att du blivit utsatt för matförgiftning.

 • Tre vitbruna kor på en äng. Kon i mitten står och tittar mot kameran. Korna i bildens högra och västra kant har lagt ner sig och ligger med ryggen mot kameran. Den liggande kon i högra kanten har vänt huvudet mot kameran.
  Primärproduktion

  Anmälan om primärproduktionsställe och primärproduktion ska göras till Mellersta Österbottens miljöhälsovård.

Ta kontakt

yterveys@kokkola.fi