Fortsätt till innehållet

Matförgiftning kan orsakas av livsmedel eller förorenat hushållsvatten. Matförgiftningen kan framträda inom ett dygn från måltiden eller med några dagars fördröjning. De vanligaste symtomen är kräkning och lite senare diarré.

Anvisningar till privatpersoner

Kontakta genast hälsoinspektören om du misstänker att du har matförgiftning. Du kan anmäla misstänkt matförgiftning i första hand med den elektroniska anmälningsblanketten. Du kan också ringa upp eller skicka e-post.

När du fått symtom ska du ställa dig följande frågor:

  • Var och vad har du ätit och druckit under de senaste två dagarna?
  • Fanns det något ovanligt i den misstänkta måltiden/maten/drycken (till exempel lukt, smak, temperatur)?
  • Har någon i din närmaste krets haft magsjuka eller motsvarande symtom på den senaste tiden?
  • Har du varit utomlands under den senaste månaden?

Anvisningar till livsmedelsföretagare

Om en kund meddelar om matförgiftning och det finns kvar av det misstänkta livsmedlet ska det tas till vara för eventuella laboratorieundersökningar. Kontakta genast hälsoinspektören för att få anvisningar om fortsatta åtgärder.

Kommunala livsmedelstillsynsmyndigheter har som uppgift att utreda misstankar om matförgiftningar, vid behov ta prov på misstänkta livsmedel och efter övervägning inspektera lokalen i fråga.

Klagomål om livsmedel

Om du upptäcker avvikelser i ett livsmedels kvalitet, utseende eller förpackningspåskrift kan du kontakta:

Ta kontakt

yterveys@kokkola.fi