Fortsätt till innehållet

Tobak och nikotinpreparat

Detaljhandel av tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat förutsätter ett tillstånd av miljö- och hälsoskyddet i den kommun där försäljningsplatsen ligger.

I miljö- och hälsoskyddets uppgifter ingår att:

  • övervaka försäljningen av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor samt att bevilja detaljhandelstillstånd för dem 
  • behandla anmälan om partihandel 
  • övervaka röktillbehör, tobakssurrogat och tobaksimitationer 
  • övervaka att tobaksförbud och -begränsningar följs 
  • övervaka försäljningen av nikotinpreparat i enlighet med läkemedelslagen och att bevilja detaljhandelstillstånd för dem
  • att utfärda rökförbud i en bostadssammanslutning på basis av ansökan

I övervakningsområdet för Mellersta Österbottens miljöhälsovård ingår Karleby, Kannus, Kaustby, Halso, Vetil, Perho, Toholampi, Kronoby och Lestijärvi.

Ta kontakt

yterveys@kokkola.fi