Fortsätt till innehållet

Stadsmiljö/Byggnation

Målet för byggnation och underhåll är att producera säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler för användarna samt att genomföra de objekt som godkänns i budgeten.

 • Havainnekuva Piispanmäen sisäpihasta
  Projekt

  Ett projekt producerar en lösning som leder till att projektet når det materiella, immateriella eller av dessa gemensamt bildade målet som satts upp för…

 • Inomhusluft

  Inomhusluftens kvalitet är bra när användarna är nöjda med den och inomhusluften inte orsakar hälsorisker. Inomhusluftens kvalitet påverkas av många…

 • Utsikt från en glasdörr med en automatisk frigöringsknapp på höger sida. I bakgrunden finns en korridor och en rullstol.
  Tillgänglighet

  En tillgänglig byggnad är fungerande och skapar en användbar verksamhetsmiljö för oss alla.