Fortsätt till innehållet

Stadsmiljö/Byggnation

Målet för byggnation och underhåll är att producera säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler för användarna samt att genomföra de objekt som godkänns i budgeten.

  • Projekt

    Ett projekt producerar en lösning som leder till att projektet når det materiella, immateriella eller av dessa gemensamt bildade målet som satts upp för…

  • Inomhusluft

    Inomhusluftens kvalitet är bra när användarna är nöjda med den och inomhusluften inte orsakar hälsorisker. Inomhusluftens kvalitet påverkas av många…

  • Tillgänglighet

    En tillgänglig byggnad är fungerande och skapar en användbar verksamhetsmiljö för oss alla.