Fortsätt till innehållet
 • Visa på karta

  Fastighetsförvaltningen ansvarar för att stadens verksamhetslokaler fungerar, är hälsosamma och trygga för användarna. Fastighetsförvaltningen ansvarar för att fastigheternas värde bibehålls och att lokalerna är förmånliga att använda.

  Kontaktuppgifter
  Klaus Kangas
  t.0447809008
  klaus.kangas@kokkola.fi

 • Visa på karta

  Fastighetstekniska centralen sköter om gårdskarls- och vaktmästaruppgifter i stadens fastigheter.

  Mikael Kronqvist
  t.0447809921
  mikael.kronqvist@kokkola.fi

  Kontaktuppgifter

  talonmiehet 1. piiri Kiertävät

  Ambulerande gårdskarl

  Tfn. 0447809953

  talonmiehet 2. piiri Kiertävät

  Ambulerande gårdskarl

  Tfn. 0447809902

  Päivystävä laitosmies Kälviä ja Ullava klo 22-06/Jourhavande fastighetsmaskinist, kl. 22 – 06 (Kelviå och Ullava)

  Tfn. 0500561205

  Päivystävä laitosmies Lohtaja klo 22-06/Jourhavande fastighetsmaskinist, kl. 22 – 06 (Lochteå)

  Tfn. 0505469652

 • Visa på karta

  VVSA-apparaterna kräver ständig service och underhåll. VVSA-underhållet omfattar underhållet av värme, vatten och ventilation i stadens verksamhetslokaler. Arbetet görs som köpt service eller som eget arbete.

   

  Kontaktuppgifter

  Jarkko Nikula

  Tfn. 0447809334

  jarkko.nikula@kokkola.fi

 • Visa på karta

  Elapparaterna kräver ständig service och underhåll. Elunderhållet omfattar elunderhåll i stadens verksamhetslokaler. Arbetets görs som köpt service eller som eget arbete.

   

  Kontaktuppgifter

  Hannu Paananen

  Tfn. 0447809362

  hannu.paananen@kokkola.fi

 • Visa på karta

  Staden säljer sådana byggnader som den inte längre behöver för sin verksamhet. Försäljningen utgår från stadens målinriktade lokalitetsplan och på en mera ingående försäljningsplan på basis av den.

  Objekten säljs genom auktion på webbplatsen huutokaupat.com eller via fastighetsförmedlingsföretag.

  Kontaktuppgifter
  Outi Wikström
  t. 040 806 5213
  outi.wikstrom@kokkola.fi