Fortsätt till innehållet

”Inga planteringar, trä- eller humle- samt föga kryddgårdar” -Jacob Chydenius, 1754

Den finländska trädgårdskulturen har relativt korta anor. Ännu i början 1800-talet saknade Gamlakarleby allmänna parkanläggningar med undantag för kyrkogården. Längs med Strandgatan fanns det dock en rad av små trädgårdar som gav staden dess parklika karaktär. Parkerna var privatägda nyttoträdgård som omgavs av syrenhäckar. I trädgården odlades örter och nyttoväxter men även rosor och andra blommor. Trädgårdarna var också platser för umgänge och lek.

Allmänna parker och trädgårdskulturen spred sig till Karleby på 1860-talet. Lokala trädgårdsföreningar och förmögna köpmän främjade den nya parkkulturen vars vindar blåste över Finland. Inom området för Karleby nationalstadspark finns tre historiska parkområden; Chydeniusparken, Engelska parken och

Västra parken. Havsparken samt Brita Marias park och Hollyhaka representerar nyare parkbyggande.

 • Engelska parken ligger invid Sundet, mellan stadskärnan och havet. Sundets stränder bildar Karlebys populäraste cykel- och gångled som också kopplar ihop staden med havsstranden. Leden är nationalstadsparkens blågröna rutt till havet.

  Engelska parken grundades 1895 på en plats där det tidigare fanns ett tjärtorg. På grund av tjärans lättantändlighet och landhöjningens inverkan var man tvungen att flytta hamnverksamheten till Halkokari, längre bort från stadskärnan.

  Parken fick namnet Engelska parken eftersom man där har placerat en engelsk kanonbåt dvs. en barkass. Båten är från Krimkriget när engelsmän försökte stiga i land vid Halkokari. Karlebyborna lyckades avvärja detta anfall och tog barkassen som byte. Stadens invånare deltog själv i planeringen av parken och i den planterades bara inhemska träd. Målet var att få till stånd en så naturenlig park som möjligt.

  2020 byggde man ett dagvattenmotiv i Engelska parken. Dess brokonstruktion markerar s.k. Pususilta som tidigare fanns på platsen. På den nya Pususilta kan man fästa kärlekslås. I anslutning till dagvattenområdet restes en trästaty av Karlebys grundare Gustav II Adolf. Skulptören Ulla Haglund har skulpterat trästatyn med motorsåg.

 • På nuvarande Västra parkens område fanns det i mitten av 1800-talet några privata trädgårdar, men största delen av parkområdet var i naturligt tillstånd. Vid den tiden var det typiskt att de förmögna borgarna hade egna små trädgårdar. De odlade nyttoväxter och blommor i sina trädgårdar. Där kan också ha funnits ett lusthus med syrenbuskar. På 1860-talet grundades en trädgårdsförening i Karleby som iordningsställde området till en välskött, allmän park.

  I Västra parken finns en scen för parkkonserter och andra evenemang. Lekplatsen garanterar att också de minsta i familjen trivs. I parken har man rest Karl G Nylunds Svallvågsstaty från år 1973 som dedicerats till stadsläkare Einar Cederbergs minne: “En människas storhet tar sig uttryck i sättet att bemöta sina närmaste”.

 • Chydeniusparken anlades på 1860-talet efter att fröknarna Kyntzell testamenterade tomten till staden på det villkoret att en park anläggs på tomten. På den tiden hette parken Östra parken. De gamla lindarna, almarna och lärkarna i parken planterades när parken grundades. En staty av skulptören Walter Runeberg föreställande den berömda politikern och kyrkoherden Anders Chydenius (1729–1803) står centralt i parken. Parkens nuvarande namn gavs när statyn restes 1903.

  Chydeniusparken är som en liten pärla mitt i tätt bebyggda centrum och ett högintressant objekt i Karleby nationalstadspark. Parken domineras av ståtliga trädgamlingar som skapar en skuggig och lugn plats mitt i stadens vimmel. Vackra blomsterplanteringar bjuder in att trivas. Ljudlandskapet som parkens kajbestånd skapar ger området dess särdrag. Det har också gett parken dess finska smeknamn, ”Naakkapuisto”.

 • Då pestepidemin härjade under 1710-1711 förbjöds begravning av liken på kyrkogårdarna. I Gamlakarleby grundades en begravningsplats utanför staden för pestoffer. Katarine kyrkogård är en del av området för Karleby nationalstadspark och ligger nära Västra parken och det gamla vattentornet. Katarine kyrkogård grundades på 1770-talet i närheten av begravningsplats för pestoffer eftersom kyrkogården var full och ingen skulle begravas i innerstaden på grund av hygieniska skäl. Begravningspraxisen avvek från nuvarande praxis. På vintern förvarades de döda i byggnader som fanns på kyrkogården och först på våren begravdes de under jorden. De nuvarande gravkamrarna på egentliga Katarine kyrkogård byggdes i mitten av 1750-talet. Anders Chydenius lade upp en plan 1781 som blev normgivande för kyrkogårdens nuvarande utformning. Vid utkanten av Katarine gravgård finns en skulptur från 1958som planerats av Veikko Leppänen till minne av de som blev kvar i Karelen.

  Kuva Katariinan kalmiston sisäpihalta. Kuvassa kaksi valkoista rakennusta.

 • Två av parkerna som ingår i området för Karleby nationalstadspark ligger intill Sundet. En av dem är Brita Marias Park som finns i Hållhagen. Brita Marias park är en aktivitetspark i närheten av centrum som erbjuder motionsmöjligheter för människor i alla åldrar.

  I parken finns ett arboretum som omfattar 90 olika arter, en amfiteater, rullskridskobana, ett elektroniskt motionsspel, en grillplats och ett klätternät. Nordiska konstskolan har planerat iskuberna i betong. Dessutom har en skejtpark byggts i samband med parken som näridrottsplatsprojekt. Bredvid skejtparken finns ett elektroniskt DJ-bord med hjälp av vilket det går att spela musik ur den egna telefonen.

  Brita Marias park har fått sitt namn efter Karl Herman Renlunds mor. Parken har finansierats med medel ur Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. K.H. Renlund grundade stiftelsen 1918 till minne av sin mor. I stiftelsens styrelse har bara kvinnliga medlemmar i enlighet med grundarens önskemål.

 • Parkområdet som ligger närmast havet i Karleby nationalstadspark finns vid Gamlahamnsviken, alldeles intill havet. Havsparken kopplar ihop Karleby centrumområde med havet genom cykel- och gångleden som går längs med Sundet.

  Havsparken är en knutpunkt för stadsparkens havsområden. Fartyget Jenny trafikerar rutten mellan Havsparken och Karleby skärgård samt Tankar fyrö. Tankar fyrö är ett av de mest avlägsna objekt i nationalstadsparken. I Tankar finns en småbåtshamn för dem med egen båt.

  Lek och näridrott

  I Havsparken finns aktiviteter för hela familjen. I parken finns en badstrand, en lekplats, frisbeegolfkorgar, en skejtplats och massor med utrymme att vistas på. 2020 byggdes en näridrottsplats i parken med utegym och en mångsidig konstgräsplan. Det har också byggts padelplaner i parken.

  Den förnyade lekparken och nya festplatsen säkerställer att Havsparken är trivsam. Vid festplatsen finns ett 9 meter långt bord med grillar, separata grillplatser och en brygga med sittplatser. Ljuskonstverket Glaxen lockar besökare att stanna längre in på kvällen. På området finns också restaurangtjänster.

  Om isläget tillåter blir havsviken vintertid en favoritplats för skridsko- och skidåkare.

 • Tullbackens koloniträdgård anlades för att lindra bristen på livsmedel efter andra världs-kriget. Staden delade ut jordlotter bland annat för potatisodling. På så vis spred sig också koloniträdgårdsideologin till Gamlakarleby. Gamlakarleby socialdemokratiska kvinnor tog initiativet till den första koloniträdgården på Tullbacken år 1945. Hela 179 personer anmälde intresse och det instiftande mötet för den första koloniträdgårdsföreningen hölls på folkets hus i Gamlakar-leby den 17 januari 1946. I dag finns det 85 stugor på området.