Fortsätt till innehållet

Området för Karleby nationalstadspark sträcker sig från öarna Tankar och Renögrundet som bevarar sjöfarts- och rekreationshistoria och naturvärden i Larsmo och Karleby skärgårdar genom Trullön, Harrbådan och Gamlahamnsviken till Sundmun och vidare längs Sundet och de omgivande grönområdena till trähuskvarteren i Neristan, Oppistan och Tallåsen och till järnvägsstationen.

Nationalstadsparken i Karleby är den största och mest maritima av nationalstadsparkerna i Finland. Området omfattar sammanlagt 19 830 hektar, varav cirka 1 215 hektar är markområde och cirka 18 615 hektar är vattenområde. Cirka 15 480 hektar är generalplanerat område, varav cirka 263 hektar är detaljplanerade områden och varav 87 hektar har angetts som grönområde i detaljplanen. Natura 2000-områden uppgår till sammanlagt cirka 17 463 hektar, varav cirka 10 000 hektar är statligt område och cirka 7 350 hektar är privata områden.

Karleby nationalstadspark berör delar och områden av flera olika stadsdelar. Den innehåller bland annat markområden och fastigheter i stadsdelarna Hakalax (stadsdel nr 8), Halkokari/Mustakari (nr 102, 106), Hållhagen (nr 4, 5, 9, 21, 24), Tallåsen (nr 7), Neristan (nr 3), Beckbruket/Tullbacken (nr 59), Sandstrand/Elba (nr 37), Brudskär (nr 112) och kärncentrumområdet (nr 1, 2, 10).

Karta över nationalstadsparken

Yhteystiedot