Fortsätt till innehållet

Anläggandet av grönområden koncentreras till sommarsäsongen. Anläggningsobjekten varierar från anläggande av parker och lekplatser till gatugrönområden och fastigheters gårdsplaner, näridrottsplatser och utflyktsrutter.

Stadsstrukturnämnden fattar beslut om anläggningsobjekt inom ramen för anslag som beviljas i början av året. Bildningsnämnden beslutar om reparationsanslag för näridrottsplatser samt skolor och daghem.

Planeringsobjekten väljs i samband med beredningen av budgeten. Planering pågår hela året men koncentreras mest till vintersäsongen innan byggsäsongen startar. Det är viktigt med delaktighet i grönområdesplaneringen och man vill få användarna med i planeringen.

Läs mera på sidan Vi gör tillsammans.

 • Staden säljer kompostjord till hushåll.

  Priset på matjord 2023

  Jord som lastas vid jordupplaget 27,38 €/m3

  Transport, högst 10 km från jordupplaget 32,13 €/m3

  Transport på över 10 km faktureras skilt enligt förverkligade kostnader.

  I priserna ingår moms 24 %.