Fortsätt till innehållet

Vi har många vackra och trevliga parker i vår stad. I dem finns det något för alla att se och uppleva året om.

På båda sidorna om Stadssundet, som flyter genom staden, finns trivsamma leder för gång- och cykeltrafik och de fortsätter ända till havet. Längs med Sundet finns aktivitetsparken Brita Marias park och Hållhagens näridrottsplats samt olika upplysta objekt som sprider glädje i kvällsmörkret.

Imponerande Havsparken ligger på stadens bästa plats vid havsstranden. På andra sidan Stadssundet fortsätter den havsnära strandpromenaden där även Halkokaris idylliska båthus står i rad. Strandpromenaden är en av Karlebys populäraste friluftsleder.

 • På beslut av miljöministeriet grundade man i Karleby 3.7.2020 en nationalstadspark. Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet. Nationalstadsparkerna är som gemensamma vardagsrum för invånarna samt ingår i processen för hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande.

  Karlebys nationalstadspark omfattar närapå 20 000 hektar och inbegriper både den mångfaldiga havsnaturen vid landhöjningskusten och det historiska arvet från flera århundraden av träbyggande.

  Karleby nationalstadspark på kartan

 • I vardagsrummet i centrum hälsar Kaija Kontulas ståltrådsskulpturer i blomsterbassängerna de förbipasserande. Skulpturerna återger livet i Karleby i olika former. Bland teman finns bl.a. barnvänliga Karleby, naturenlighet och ekologiskt tänkande samt djärvt förnyande. Buskarna, perennerna och sommarblommorna fortsätter med berättelsen runt ståltrådsskulpturerna. Vintertid förvandlas skulpturerna till ljuskonstverk.

  Promenadcentrets gröna vardagsrum på kartan

 • Chydeniusparkens tomt testamenterades en gång i tiden till staden på det villkoret att en park grundas på tomten (1860). En staty föreställande den berömda politikern och kyrkoherden Anders Chydenius (1729–1803) står centralt i parken. Parken ligger längs med Storgatan. Chydeniusparken är som en liten pärla mitt i tätt bebyggda centrum.

  Parken domineras av ståtliga trädgamlingar som skapar en skuggig och lugn plats mitt i stadens vimmel. Vackra blomsterplanteringar bjuder in att trivas. Ljudlandskapet som parkens kajbestånd skapar ger området dess särdrag. Det har också gett parken dess finska smeknamn, ”Naakkapuisto”.

  Chydeniusparken på kartan

 • På nuvarande Västraparkens område längs Fabriksgatan och Gustaf Adolfs gata fanns det ännu efter 1800-talets mitt några privata trädgårdar, men största delen av parkområdet var i naturligt tillstånd. På 1860-talet grundades en trädgårdsförening i Karleby och den åtog sig uppgiften att iordningsställa området till en välskött, allmän park.

  Mitt i parken har man rest Karl G Nylunds Svallvågsstaty från år 1973 som dedicerats till stadsläkare Einar Cederbergs minne, “En människas storhet tar sig uttryck i sättet att bemöta sina närmaste”. I Västraparken finns en scen för parkkonserter och andra evenemang. En lekplats garanterar att också de minsta i familjen trivs.

  Västraparken på kartan

 • Parkområdet, som kallas både Katarinetorget och Katarineparken, ligger invid Torggatan framför Vartiolinna, alldeles i närheten av det gamla vattentornet. I parken finns konstnär Karl G. Nylunds staty Sälar från 1970. Skulpturen och fontänen gavs som gåva på stadens 350-årsjubileum. I parken finns också ett minnesmärke som uppfördes för att hedra infanteriregemente 29 från Mellersta Österbotten.

  Katarineparken är ett av Karlebys representationsgrönområden och dess rikliga blomsterplanteringar sommartid väcker förtjusning.

  Katarineparken på kartan

 • Engelska parken grundades 1895 på en plats där det tidigare fanns ett tjärtorg. På grund av tjärans lättantändlighet och landhöjningens inverkan var man tvungen att flytta hamnverksamheten till Halkokari, längre bort från stadskärnan. Parken ligger längs Anders Chydenius gata och Stadssundet.

  Parken fick namnet Engelska parken eftersom man där har placerat en engelsk kanonbåt dvs. en barkass. Båten är från Krimkriget när engelsmän försökte stiga i land vid Halkokari. Karlebyborna lyckades avvärja detta anfall. Stadens invånare deltog själv i planeringen av parken och i den planterades bara inhemska träd. Målet var att få till stånd en så naturenlig park som möjligt.

  2020 byggde man ett dagvattenmotiv i Engelska parken. Dess brokonstruktion markerar s.k. Pususilta som tidigare fanns på platsen.

  Engelska parken på kartan

 • Brita Marias park är en aktivitetspark som erbjuder motionsmöjligheter för människor i alla åldrar. Parken ligger centralt invid Sundet, ett stenkast från stadskärnan. Byggandet av parken finansierades av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

  I parken finns ett arboretum som omfattar 90 olika arter, en amfiteater, rullskridskobana, ett elektroniskt motionsspel, en grillplats och ett klätternät. Nordiska konstskolan har planerat iskuberna i betong. Dessutom har en skejtpark byggts i samband med parken som näridrottsplatsprojekt.

  Brita Marias park och Hollyhaka på kartan

 • Parkområdet som ligger närmast havet i Karleby är Havsparken i Gamlahamnsviken, alldeles intill bostadsmässområdet. I Havsparken finns aktiviteter för hela familjen: badstrand, lekplats, frisbeegolfkorgar, skejtplats och massor med utrymme att vistas på. Om isläget tillåter blir havsviken vintertid en favoritplats för skridsko- och skidåkare. På området finns också restaurangtjänster.

  2020 genomgick Havsparken en totalrenovering. I parken byggdes en näridrottsplats med bl.a. utegym och en mångsidig konstgräsplan. Den uppdaterade lekplatsen och en ny festplats med vistelsebrygga garanterar trivseln. Padelplaner kommer också att byggas i parken.

  Havsparken på kartan

 • 2009 iståndsatta Beckbruksdammen ligger vid GamlahamnsviksvägenI parkområdet ingår den iståndsatta dammen med planterade karpar, en liten ö med vistelsekonstruktioner samt skogsområde i naturtillstånd. Karparna matas under handledning på somrarna; information om matningstidpunkterna finns på stadens webbsidor. 

  Beckbruksdammen på kartan

 • Hundrastgården finns på Beckbruksområdet vid Gamlahamnsviksvägen 16. Hundrastgården är ingärdad och det finns separata områden för stora och små hundar.

  ORDNINGSREGLER FÖR HUNDRASTGÅRDEN

  • Inne i inhägnaden har den som rastar hunden alltid ansvaret för hunden och får inte lämna den ensam in inhägnaden.
  • Hunden hålls okopplad utan halsband, sele eller liknande utrustning.
  • Det är förbjudet att ta hundens egna leksaker med i inhägnaden, likaså att kasta leksaker för hundar, käppar, snöbollar eller liknande för att aktivera hundarna.
  • Försäkra dig på förhand att din hund kommer överens med andra hundar.
  • Håll ett öga på din hunds beteende i alla avseenden.
  • Sjuka, arga hundar eller löpande tikar får inte tas med till hundrastgården. Hundägaren ansvarar också för att hunden har vaccinerats och avmaskats på rätt sätt.
  • Se till att inhägnaden hålls snygg genom att samla upp din hunds avföring och slänga den i soptunnan.
  • Hunden får inte störa omgivningen nattetid (22.00 – 07.00) med sitt skällande.
  • Stäng porten efter dig.

  Hundrastgård på kartan