Fortsätt till innehållet

Utdrag och intyg

Du kan beställa följande officiella utdrag och intyg från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem via Stadsmiljös Markområden:

  • Lagfartsbevis (bevisar äganderätten)
  • Intyg över arrenderätt
  • Gravationsbevis (inteckningar, m.m.)
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Kartutdrag ur fastighetsregistret
  • Ägarutredningar

Gör din beställlning i första hand via den elektroniska blanketten för beställning av kartutdrag. Frågor som gäller utdrag eller intyg eller beställningen av dem kan skickas via e-post till adressen: karttatilaus(at)kokkola.fi

Kontaktinformation