Fortsätt till innehållet

Du kan beställa följande officiella utdrag och intyg från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem via Stadsmiljös Markområden:

  • Lagfartsbevis (bevisar äganderätten)
  • Intyg över arrenderätt
  • Gravationsbevis (inteckningar, m.m.)
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Kartutdrag ur fastighetsregistret
  • Ägarutredningar

Du kan beställa produkterna i första hand via handelsplatsen ePermit. De produkter som förutsätter beredning av myndigheten skickas genast när produkten är färdig för kunden. Frågor som gäller utdrag eller intyg eller beställningen av dem kan skickas via e-post till adressen: karttatilaus(at)kokkola.fi

Kontaktinformation