Fortsätt till innehållet

Följande kartprodukter kan också beställas:

  • Planutdrag med bestämmelser (detaljplan / strandplan / generalplan / strandgeneralplan)
  • Tomtindelningskarta
  • Tomtkarta / förrättningskarta
  • Baskarta i önskad skala
  • Fastighetsinformationspaket (kartpaket för försäljning)

Baskartan finns tillgänglig endera i numerisk form (t.ex. DWG eller DXF) eller i PDF-form.

Priserna på kartprodukterna bestäms enligt gällande prislista.

Du kan beställa produkterna i första hand via handelsplatsen ePermit. De produkter som förutsätter beredning av myndigheten skickas genast när produkten är färdig för kunden. Digitala kartprodukter kan betalas i samband med beställningen och produkten kan laddas ned för användning genast efter betalningen. Frågor som gäller kartprodukter eller beställningen av dem kan ställas via e-post till adressen: karttatilaus(at)kokkola.fi

Kontaktinformation