Fortsätt till innehållet
Pappersbunt är på bordet.

Kartprodukter, utdrag och intyg

Du kan beställa bygglovskartor, andra kartprodukter, officiella utdrag och intyg från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem via Stadsmiljös Markområden.

Fotograf: Mostphotos

  • Bygglovskartor

    I bygglovskartpaketet ingår förrättningskarta, utdrag ur baskartan, planeutdrag med bestämmelser och kontaktinformation om ägarna till grannfastigheterna.

  • Utdrag och intyg

    Du kan beställa officiella utdrag och intyg från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem via Stadsmiljös Markområden.

  • Andra kartprodukter

    Andra kartprodukter som kan beställas är bland annat tomtindelningskarta, baskarta i önskad skala och kartpaket för försäljning.