Fortsätt till innehållet

Hermanshagen

Klicka här för att se kalendern.

OBSERVERA: Skolfastighetens renovering påbörjas i december 2022 och beräknas vara klar sommaren 2024. 

Hermanshagen är inom renoveringens projektområde och måste vara stängd tills grundrenoveringen är klar.

Hermanshagen har byggts med stöd av Brita Maria Renlunds minne rs

Hermanshagens kalender