Fortsätt till innehållet

Villa skola deltar i ett  2 årigt Nord Plus Junior projekt, WE= nature. Projektet är ett elevmobilitetsprogram i samarbete med specialskolor från Valmiera Lettland, Porkuni  Estland, Pasvaly Litauen och Villa skola i Karleby. Projektet omfattar både lärar- och elevutbyte. Från Villa skola delar fyra elever från åk 5 och 6 samt två lärare. För varje mobilitet väljs nya deltagare, bland dem som anmält intresse.

Varje deltagande skola ansvarar för programmet under mobilitet i egen skola. Genomgående tema är natur, naturupplevelser, utomhusundervisning och pedagogik samt samarbete.

Vårt första till Valmiera, Lettland. Vi besöker Valmieras Gaujas Krasta Vidusskola( https://vgv.lv) genomfördes 18.-22.09 med ett aktivt och intressant program både i Riga, Valmiera och den närligande områden kring Valmiera.

Rundvandring med hela gruppen i Riga We=nature, bekantskapsdag

Vi är stolta över vår skola

Projektet avslutades med tårta

Nätverket av tillväxtstäder startar officiellt