Fortsätt till innehållet

Villa skola

Under läsåret 2021-2022 är Villa skola utlokaliserad till Vinge, under tiden skolan byggs ut med ny matsal och gymnastiksal.

Villa skola består nu av både Kyrkbackens skola och Villa skola. Vi fungerar nu tillsammans som en enhet, Villa skola.

I skolan fungerar förskola, åk 1-6, samt anpassad undervisning för elever inom verksamhetsområden. Skolan kan också erbjuda smågruppsundervisning och undervisning inom alla tre stöd nivåer.

Skolan har 203 elever, parallellklasser i alla årskurser och fungerande lärarlag( åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6) I förskolan finns 37 förskolebarn

Skolan har 13 lärare, 4 speciallärare och 11 skolgångshandledare

Vi erbjuder morris- och eftisverksamhet, i samarbete med Folkhälsan i Karleby rf och staden.

Skolan har också en hem och skola-förening, Club Villa rf. Föreningens styrelse fungerar som skolans föräldraråd. Club Villa är en aktiv och trygg länk i samarbetet mellan hem och skola.

Temat för läsåret är SAMARBETE. Under läsåret få igång samarbete mellan de nya klasserna och eleverna, parallell klasserna och lärarlagen.

Under hösten är ÖSTERSJÖN vårt tema, samtidigt som vi fortsättningsvis har SVENSKA OCH LÄSNING som ett tyngdpunktsområde.

Villa skola ligger utanför stadskärnan, ca 3 km, invid Jyväskylä vägen.

Skolan är en av de äldsta skolor i Österbotten. Till skolan kommer elever från Linnusperä, Kaustar, Kallis och Ventus-området.

Villa skola blev 150 år  02.09.2019. Jubileet till ära gjordes en film över skolans historia

 

 

 

Förskolan: Kyrkbackens och Villa förskola, 37 barn

Skolans elevantal : 203 elever

Klasser : 1-6

 • Rektor Tua Masar

  Undervisningspersonal

  Åk 1 a   Lena Nygren;   1 b  Paula Ylimäki

  Åk 2 a  Mikaela Storbacka Smeds ; 2 b Isabel Aurén Bäck

  Åk 3 a  Eva- Lotte Myrskog ; 3 b Johanna Molander

  Åk 4 a  Joakim Hansén (biträdeande rektor) ; 4 b Marja-Leena Tylli

  Åk 5 a Joakim Häggblom ; 5 b Åsa Granqvist

  Åk 6 a Christina Lindqvist ;  6 b Christian Hagnäs

  VO( verksamhetsområden) Stefanie Backfält

  Åk 1-2, speciallärare Anna Finell

  Åk 3- 4 , speciallärare Anna Lainio

  Åk 5-6, speciallärare Fredrika Kuosmanen

  Timlärare Sofia Dalhem

   

  Övrig personal

  Skolgångshandeldare

  Katja Sjöberg, ansvarig för eftis

  Mary Raikula, ansvarig för morris

  Cecilia Björkskog

  Maj-Britt Blässar- Zitting

  Annette Åkerlund

  Mikaela Sundqvist

  Carolina Airue

  Mary Raikula

  Petteri Jokihaara

  Annika Åkerlund

  Lena Hästbacka

  Sofia Asplund

   

   

 • I skolan fungerar ett elevråd, med elevrepresentanter från varje klass. Elevrådet fungerar också som miljöråd och skola i rörelse-team. Elevrepresentanterna väljs för ett år och representerar sin klass.

  Ansvarig lärare för elevrådet är Fredrika Kuosmanen och Chrisian Lindqvist, ansvarig för miljörådet  Marja-Leena Tylli , ansvarig för Skola i rörelse är Anna Lainio

 • Villa skola erbjuder specialundervisning inom alla tre stödområden samt undervisning inom verksamhetsområden. Sedan 1994 har elever  i behov av särskilt stöd och förlängd  läroplikt hänvisats till Villa skola.

  Skolan erbjuder smågruppsundervisning, åk 1-2, åk 3-4 och åk 4-6, främst i modersmål, matematik, språk och övriga ämnen efter elevernas behov. Gruppens utformning och antal elever varierar efter behov.

  Sedan hösten 2018 erbjuder vi också undervisning inom verksamhets områden för elever i behov av krävande särskilt stöd.

 • På Villa skola satsar vi på

  • kooperativ lärande och samarbetsinlärning
  • lärarlag och kompanjonlärarskap
  • positiv psykologi
  • läsandet och det svenska språket