Fortsätt till innehållet

Villa skola

Villa skola är en mångsidig skola, med undervisning på flera olika nivåer, utgående från elevens behov.

I skolan finns

 • förskola,
 • åk 1-6, parallellklasser
 •  undervisning för elever inom verksamhetsområden, åk 1-9.
 • SG1,  smågruppsundervisning för elever i åk 1-2
 • SG2, smågruppsundervisninge för elever i åk 3-6
 • deltids specialundervisning i  smågrupper  inom alla tre stöd nivåer.

Skolan har 208 elever, parallellklasser i alla årskurser och fungerande lärarlag( åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6) I förskolan finns 43 förskolebarn

Skolan har 12  lärare, 5 speciallärare och 11 skolgångshandledare

Vi erbjuder morris- och eftisverksamhet, i samarbete med Folkhälsan i Karleby rf och staden.

Skolan har  en hem och skola-förening, Club Villa rf. Föreningens styrelse fungerar som skolans föräldraråd. Club Villa är en aktiv och trygg länk i samarbetet mellan hem och skola.

Temat för läsåret är  HÅLLBAR UTVECKLING, där vi kommer att jobba kring Agenda 2030 målen. Vi kommer också att satsa på SPRÅK. Vi  uppmuntrar till VÅRDAT SPRÅK och hur vi tilltalar varandra. Fortsättningsvis satsar vi på läsning och läsförståelse i olika former.

Vårt skolspråk är svenska och vi använder och pratar svenska under skoldagen.

Vi tar ansvar för och hjälps åt att hålla vår skola och utrymmen snygg och fin; ordning och reda.

 

Vi är en KiVa-skola och följer deras program både i mobbningsförebyggande arbete, samt vid mobbningsutredningar

Villa skola ligger utanför stadskärnan, ca 3 km, invid Jyväskylä vägen.

Skolan är en av de äldsta skolor i Österbotten. Till skolan kommer elever från Linnusperä, Kaustar, Kallis och Ventus-området

 

 

Förskolan: Villa förskola, 43 barn

Skolans elevantal : 209 elever

Klasser : 1-6, SG1, SG2 , VO

 • Rektor Tua Masar t.o.m 7.5 2024. Från 8.5.2024 Joakim Hansén

  Åk 1 a  Lena Nygren ; 1 b Paula Ylimäki

  Åk 2 a  Emma Samuelsson;   2 b Emma Strang

  Åk 3 a  Joakim Häggblom; 3 b Åsa Granqvist

  Åk 4 a  Marja-Leena Tylli ; 4 b Christian Lindqvist

  Åk 5 a Eva-Lotte Myrskog ; 5 b Johanna Molander

  Åk 6 a  Joakim Hansén / Joel Häggblom från 10.5 ;  6 b Christani hagnäs

  VO( verksamhetsområden) Fredrika Kuosmanen

  SG1, åk 1-2(smågruppsundreisning) Laura Biskop

  SG2 , åk 3-6(smågruppsundervisning) Fanny Haldin

  Deltidsspecialundervisning åk 1-3 ; speciallärare Anna Finell

  Deltids specialundervisning åk 4-6; speciallärare Isabel Aurén Bäck

   

  Övrig personal

  Skolgångshandeldare

  Katja Sjöberg, ansvarig för eftis

  Mary Raikula, ansvarig för morris

  Cecilia Björkskog

  Annette Åkerlund

  Mary Raikula

  Petteri Jokihaara

  Lena Hästbacka

  Sofia Asplund

  Annika Ahola

  Noomi Korkatti

  Sara Biskop

   

   

 • I skolan fungerar ett elevråd, med elevrepresentanter från varje klass. Elevrådet fungerar också som miljöråd och skola i rörelse-team. Elevrepresentanterna väljs för ett år och representerar sin klass.

  Ansvarig lärare för elevrådet Christian Lindqvist, ansvarig för Skola i rörelse är Christian Hagnäs och Paula Ylimäki

  I skolans KiVa team sitter Isabel Aurén Bäck, Christian Lindqvist, Åsa Granqvist, Fanny Haldin och skolans rektor

 • Villa skola erbjuder specialundervisning inom alla tre stödområden samt undervisning inom verksamhetsområden. Sedan 1994 har elever  i behov av särskilt stöd och förlängd  läroplikt hänvisats till Villa skola.

  I skolan finns 2 smågrupper; åk 1-2 och åk 3-6, som Laura Biskop och Fanny Haldin ansvarar för. Skolan har också en grupp för elever inom verksamhetsområden, åk 1-9. Fredrika Kuosmanen ansvarar för den gruppen

  Skolan erbjuder dessutom deltids specialundervisning för elever i behov av mera stöd, främst i modersmål, matematik, språk och övriga ämnen efter elevernas behov. Gruppens utformning och antal elever varierar efter behov.

  Sedan hösten 2018 erbjuder vi också undervisning inom verksamhets områden för elever i behov av krävande särskilt stöd.

 • På Villa skola satsar vi på

  • kooperativ lärande och samarbetsinlärning
  • lärarlag och kompanjonlärarskap
  • positiv psykologi
  • läsandet och det svenska språket
  • hållbar utveckling