Fortsätt till innehållet

Villa skola

Hösten 2022 flyttade Villa skola tillbaka till nya utvidgade skolan. Ny matsal och gymnastiksal är nu klara.

I skolan fungerar förskola, åk 1-6, samt anpassad undervisning för elever inom verksamhetsområden. En ny grupp med smågruppsundervisning , startade hösten 2022 Skolan erbjuder också deltids specialundervisning i  smågrupper  inom alla tre stöd nivåer.

Skolan har 209elever, parallellklasser i alla årskurser och fungerande lärarlag( åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6) I förskolan finns 31 förskolebarn

Skolan har 13 lärare, 4 speciallärare och 10 skolgångshandledare

Vi erbjuder morris- och eftisverksamhet, i samarbete med Folkhälsan i Karleby rf och staden.

Skolan har  en hem och skola-förening, Club Villa rf. Föreningens styrelse fungerar som skolans föräldraråd. Club Villa är en aktiv och trygg länk i samarbetet mellan hem och skola.

Temat för läsåret är  fortsättningsvis SAMARBETE, att jobba tillsammans. Vi värdesätter och uppmuntrar till VÅRDAT SPRÅK och hur vi tilltalar varandra. VI tar ansvar för och hjälps åt att hålla vår skola och utrymmen snygg och fin; ordning och reda.

SVENSKA OCH LÄSNING som ett tyngdpunktsområde som vi fortsätter att jobba med.

Skolan har gått med i KiVa-skola programmet.

Villa skola ligger utanför stadskärnan, ca 3 km, invid Jyväskylä vägen.

Skolan är en av de äldsta skolor i Österbotten. Till skolan kommer elever från Linnusperä, Kaustar, Kallis och Ventus-området.

Villa skola blev 150 år  02.09.2019. Jubileet till ära gjordes en film över skolans historia

 

 

 

Förskolan: Villa förskola, 31 barn

Skolans elevantal : 209 elever

Klasser : 1-6

 • Rektor Tua Masar

  Undervisningspersonal

  Åk 1 a  Emma Samuelsson ; 1 b Isabel Aurén Bäck

  Åk 2 a   Lena Nygren;   2 b  Paula Ylimäki

  Åk 3 a  Marja-Leena Tylli; 3 b Christian Lindqvist

  Åk 4 a  Eva- Lotte Myrskog ; 4 b Johanna Molander

  Åk 5 a  Joakim Hansén (biträdande rektor) ; 5 b Christian Hagnäs

  Åk 6 a  Joakim Häggblom ;  6 b Åsa Granqvist

  VO( verksamhetsområden) Fredrika Kuosmanen

  SG(smågruppsundervisning) Fanny Haldin

  Deltidsspecialundervisning åk 1-3 ; speciallärare Anna Finell

  Deltids specialundervisning åk 4-6; speciallärare Alma Arnautovic-Stenfors

  Åk 5-6, speciallärare Fredrika Kuosmanen

   

   

  Övrig personal

  Skolgångshandeldare

  Katja Sjöberg, ansvarig för eftis

  Mary Raikula, ansvarig för morris

  Cecilia Björkskog

  Annette Åkerlund

  Mikaela Sundqvist

  Mary Raikula

  Petteri Jokihaara

  Lena Hästbacka

  Sofia Asplund

  Annika Ahola

   

   

 • I skolan fungerar ett elevråd, med elevrepresentanter från varje klass. Elevrådet fungerar också som miljöråd och skola i rörelse-team. Elevrepresentanterna väljs för ett år och representerar sin klass.

  Ansvarig lärare för elevrådet Christian Lindqvist, ansvarig för Skola i rörelse är Christian Hagnäs

  I skolans KiVa team sitter Isabel Aurén Bäck, Christian Lindqvist, Åsa Granqvist, Alma Arnautovic- Stenfors och skolans rekotr

 • Villa skola erbjuder specialundervisning inom alla tre stödområden samt undervisning inom verksamhetsområden. Sedan 1994 har elever  i behov av särskilt stöd och förlängd  läroplikt hänvisats till Villa skola.

  Nytt för i år  är en nystartad smågrupp, undervisning för elever i smågrupp, som Fanny Haldin ansvarar för.

  Skolan erbjuder dessutom deltids specialundervisning för elever i behov av mera stöd, främst i modersmål, matematik, språk och övriga ämnen efter elevernas behov. Gruppens utformning och antal elever varierar efter behov.

  Sedan hösten 2018 erbjuder vi också undervisning inom verksamhets områden för elever i behov av krävande särskilt stöd.

 • På Villa skola satsar vi på

  • kooperativ lärande och samarbetsinlärning
  • lärarlag och kompanjonlärarskap
  • positiv psykologi
  • läsandet och det svenska språket