Fortsätt till innehållet

Villa skola

Villa skola ligger utanför stadskärnan, ca 3 km, invid Jyväskylä vägen.

Skolan är en av de äldsta skolor i Österbotten. Till skolan kommer elever från Linnusperä, Kaustar, Kallis och Ventus-området.

Skolan erbjuder mångsidig undervisning inom allmänundervisning, samt inom intensifierat och särskilt stöd. Skolan har också en grupp för elever inom verksamhetsområden.

Villa skola totalrenoverades 2010-11 och kan idag erbjuda undervisning i moderna utrymmen med modern utrustning, där vi tänkt på såväl elevers som personalens ergonomi.

I skolan fungerar förskola, grundläggande undervisning i åk 1-6 .

Vi erbjuder morris- och eftisverksamhet, i samarbete med Folkhälsan i Karleby rf och staden.

Skolan har också en hem och skola-förening, Club Villa rf. Föreningens styrelse fungerar som skolans föräldraråd. Club Villa är en aktiv och trygg länk i samarbetet mellan hem och skola.

Villa skola blev 150 år  02.09.2019. Jubileet till ära gjordes en film över skolans historia

Temat för läsåret 2020- 21 är språkbruk och trygg i skolan

Karleby 400 år

Förskolan: utlokaliserad till Kyrkbackens förskola vid Vinge

Skolans elevantal : 136 elever

Klasser : 1-6

 • Rektor Tua Masar

  Undervisningspersonal

  Åk 1 Mikaela Storbacka Smeds

  Åk 2 Paula Ylimäki

  Åk 3 Lena Nygren

  Åk 4a Marja-Leena Tylli

  Åk 4b Yvonne Sandström

  Åk 5 Christian Lindqvist

  Åk 6 Joakim Häggblom, vice rektor

  VO( verksamhetsområden) Stefanie Backfält

  Åk 1-3, speciallärare Anna FInell

  Åk 4-6, speciallärare Fredrika Kuosmanen

  Timlärare Sofia Dalhem

   

  Övrig personal

  Skolgångshandeldare

  Cecilia Björkskog

  Maj-Britt Blässar- Zitting

  Annette Åkerlund

  Mikaela Sundqvist

  Carolina Airue

  Mary Raikula

  Petteri Jokihaara

  Katja Sjöberg, ansvarig för eftis

  Mary Raikula, ansvarig för morris

  Mia Hassel-Sandström

  Annika Åkerlund

  Lena Hästbacka

  Städ- och kökspersonal

  Birgitta Hansson, husmor

  Anu Pietilä

  Matias Frilund

  Vivan Björkskog

  Kati Ylikorpi

   

   

 • I skolan fungerar ett elevråd, med elevrepresentanter från varje klass. Elevrådet fungerar också som miljöråd och skola i rörelse-team. Elevrepresentanterna väljs för ett år och representerar sin klass.

  Ansvarig lärare för elevrådet är Fredrika Kuosmanen, ansvarig för miljörådet  Marja-Leena Tylli , Skola i röresle teamet leds av Christian Lindqvist och Stefanie Backfält

 • Villa skola erbjuder specialundervisning inom alla tre stödområden samt undervisning inom verksamhetsområden. Sedan 1994 har elever  i behov av särskilt stöd och förlängd  läroplikt hänvisats till Villa skola.

  Skolan erbjuder smågruppsundervisning, åk 1-3 och åk 4-6, främst i modersmål, matematik, språk och övriga ämnen efter elevernas behov. Gruppens utformning och antal elever varierar efter behov.

  Sedan hösten 2018 erbjuder vi också undervisning inom verksamhets områden för elever i behov av krävande särskilt stöd.

 • På Villa skola satsar vi på

  • kooperativ lärande och samarbetsinlärning
  • positiv psykologi
  • läsandet och det svenska språket
  • arbetslag, inför sammansalgningen med Kyrkbackens skola